Πρόσφατα

Πρόγραμμα Εξοικονομώ 2021 - 2022

Επικοινωνήστε μαζί μας για το Πρόγραμμα Εξοικονομώ 2021 – 2022 για να ετοιμάσουμε την αίτηση σας.

Εξοικονόμηση κατ’οίκον

Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ΄ Οίκον»

 

Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ΄ Οίκον»

Το Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον» προβλέπει την επιδότηση παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας σε κτήρια που διαθέτουν οικοδομική άδεια ή άλλο νομιμοποιητικό έγγραφο, σε όλη τη χώρα, που:

• Βρίσκονται σε περιοχές με τιμή ζώνης χαμηλότερη ή ίση των 2.100 €/ τ.μ., όπως αυτή έχει διαμορφωθεί πριν τις 31.12.2009,

• φέρει οικοδομική άδεια. Στην περίπτωση που ο ιδιοκτήτης του κτηρίου δε διαθέτει οικοδομική άδεια, θα πρέπει να προσκομισθεί σχετικό νομιμοποιητικό έγγραφο, από το οποίο να προκύπτει ότι το κτήριο υφίσταται νόμιμα2. Για τις περιπτώσεις που η οικοδομική άδεια απωλέσθη ή τα σχετικά αρχεία βάσει των οποίων μπορεί να εκδοθεί το ως άνω νομιμοποιητικό έγγραφο δεν είναι άμεσα διαθέσιμα, η εν λόγω άδεια και το νομιμοποιητικό έγγραφο δύνανται να προσκομιστούν στo χρηματοπιστωτικό οργανισμό πριν την υπογραφή της δανειακής σύμβασης.

• Έχουν καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Δ,

• Δεν έχουν κριθεί κατεδαφιστέα

-Τι σημαίνει 70% Επιδότηση?

-Σημαίνει πως για εργασίες που για παράδειγμα το κόστος τους είναι 1.000€ εσείς θα πληρώσετε μόνο 300€ και αυτά άτοκα. Είναι ευκαιρία να αναβαθμίσετε ενεργειακά το σπίτι ή το εξοχικό σας και ταυτόχρονα να εξοικονομείτε χρήματα κάθε φορά που το χρησιμοποιείτε.

-Σύμφωνα με τον οδηγό του Προγράμματος, ο μέγιστος επιλέξιμος προϋπολογισμός για την ενεργειακή αναβάθμιση ακινήτων είναι 15.000€, από τα οποία το 70% (ήτοι 10.500€) καλύπτεται από την επιδότηση του Προγράμματος και 30% (ήτοι 4.500€) καλύπτεται με άτοκο δάνειο έως και 72 μηναίων δόσεων 4.500/72 = 62,50€ /μήνα.

Το όφελος από την παραπάνω ενεργειακή αναβάθμιση είναι μεγαλύτερο από τα 62,50€ /μήνα του δανείου, άρα το δάνειο αποπληρώνεται χωρίς έξτρα χρήματα αλλά από τα χρήματα που δεν πληρώνετε σε λογαριασμούς ρεύματος ή πετρελαίου.

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την χρηματοδότηση και υλοποίηση των παρεμβάσεων του Προγράμματος Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον  και την εξόφληση των δαπανών μέσω των συνεργαζόμενων τραπεζών από τις καταβολές του Προγράμματος.   

Ποιος μπορεί να ενταχθεί στο ΠρόγραμμαΕξοικονόμηση κατ’ Οίκον  ;

Με ποια κίνητρα;

Κατηγορία Ωφελούμενων

A1

A2

B

Ατομικό Εισόδημα

Α.Ε. ≤12.000€

12.000€ < Α.Ε. ≤ 40.000€

40.000€ < Α.Ε. ≤ 60.000€

Οικογενειακό Εισόδημα

Ο.Ε. ≤ 20.000€

20.000€ < Ο.Ε. ≤ 60.000€

60.000€ < Ο.Ε. ≤ 80.000€

Κίνητρο

70% Επιχορήγηση,

30% Άτοκο Δάνειο

(επιδότηση επιτοκίου 100% έως 31.12.2015)

35% Επιχορήγηση,

65% Άτοκο Δάνειο

(επιδότηση επιτοκίου 100% έως 31.12.2015)

15% Επιχορήγηση,

85% Άτοκο Δάνειο

(επιδότηση επιτοκίου 100% έως 31.12.2015)

 

Η υλοποίηση του προγράμματος  Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον  στηρίζεται στην εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου που διαμορφώθηκε πρόσφατα, με τον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων (KENAK, Δ6/Β/5825/30.03.2010, ΦΕΚ Β’ 407) και το Π.Δ. 100/30.09.2010 (ΦΕΚ 177 Α΄) για τους ενεργειακούς επιθεωρητές

Στόχος είναι να προσδιορισθούν οι ενεργειακές ανάγκες των κτηρίων όπως και των αναγκαίων παρεμβάσεων που θα οδηγήσουν στη μεγιστοποίηση της εξοικονομούμενης ενέργειας. Η συνδυασμένη εφαρμογή του προγράμματος και του εν λόγω θεσμικού πλαισίου εξασφαλίζει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο υλοποίησης δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας.

Το Πρόγραμμα θα υλοποιηθεί μέσω Ειδικού Ταμείου Xαρτοφυλακίου με τίτλο «Ταμείο Εξοικονομώ κατ’ Οίκον» (ΑΠΟΦΑΣΗ 31654/ΕΥΘΥ1415/20.07.2010) ΦΕΚ Β’ 1262. Ο προϋπολογισμός του Προγράμματος ανέρχεται σε 396 εκ. €, με πεδίο εφαρμογής όλη τη χώρα και ενδεικτική περιφερειακή κατανομή στις 13 Περιφέρειες σύμφωνα με το Παράρτημα XIII.

Διάρκεια ΠρογράμματοςΕξοικονόμηση κατ’ Οίκον

Η υποβολή αιτήσεων ορίζεται μέχρι εξαντλήσεως των κεφαλαίων του Προγράμματος ανά Περιφέρεια.

Δείτε εφαρμογές μονώσεων, θέρμανσης, κουφωμάτων, τεντών, ηλιακών στο πεδίο έργα.

Καλέστε ή επισκεφτείτε μας άμεσα για να καταθέσουμε και τη δική σας αίτηση υπαγωγής στο πλαίσιο του Προγράμματος «Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον» πριν εξαντληθούν οι πόροι του Προγράμματος.