Η Εταιρία

2006 – ίδρυση της GLOBAL-ENERGY Solutions Ltd, ταυτόχρονα με την δημοσίευση του νόμου για την απελευθέρωση πώλησης Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

2007 – σύνδεση του πρώτου διασυνδεδεμένου Φωτοβολταϊκού έργου

2008-2012 ανάπτυξη φωτοβολταϊκών έργων σε όλη την Ελλάδα

2012 – υλοποίηση του πρώτου φωτοβολταϊκού έργου εκτός Ελλάδος (ΠΓΔΜ) και διερεύνηση κατασκευής φωτοβολταϊκών έργων στην Υποσαχάρια Αφρική

2013 – ίδρυση εταιρείας στην Τουρκία

2013 – ανάπτυξη δραστηριότητας στον τομέα Εξοικονόμησης Ενέργειας Κτιρίων και υλοποίηση έργων στα πλαίσια του προγράμματος “Εξοικονομώ κατ’ οίκον I”

2014 – ανάληψη έργου πρώτων πιλοτικών υβριδικών φωτοβολταϊκών συστημάτων σε τρία νησιά στις Μαλδίβες

2014 – κατασκευή πρότυπου κτιρίου Ενοικιαζομένων Επιπλωμένων Διαμερισμάτων Σχεδόν Μηδενικής Κατανάλωσης Ενέργειας (nearly Zero Energy Hotel)

2015 – ανάληψη έργου υβριδικού Φωτοβολταϊκού συστήματος (παραγωγή φωτοβολταϊκής ενέργειας, σύστημα αποθήκευσης ενέργειας, Ηλεκτροπαραγωγό Ζεύγος, κατανάλωση από το Δίκτυο) σε περιφερειακό αεροδρόμιο της Αιθιοπίας

2018 – ανάληψη έργων ολικής ανακαίνιση διαμερισμάτων με αλλαγή χρήσης και συνένωση διαμερισμάτων

2018 – σύνταξη και υποβολή φακέλων αίτησης ένταξης και υλοποίηση έργων στα πλαίσια του προγράμματος “Εξοικονομώ κατ’ οίκον II” (Α’ & Β’ Κύκλος)

2019 – κατασκευή αυτόνομου τουριστικού καταλύματος μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας, πιστοποιημένο με Green Key

Ο σκοπός της εταιρείας είναι η μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος των ανθρώπινων δραστηριοτήτων και η προώθηση της πράσινης ενέργειας

Με την αξιοποίηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και την εφαρμογή των τεχνολογιών Εξοικονόμησης Ενέργειας επιδιώκουμε να συμβάλουμε στη δημιουργία ενός βιώσιμου μέλλοντος για τις επόμενες γενιές.

 

 

Η Εταιρική Διακυβέρνηση αφορά το σύνολο των διαδικασιών και επιχειρηματικών πρακτικών που εφαρμόζει η GLOBAL-ENERGY Solutions Ltd, ώστε να διασφαλίζει την αποτελεσματικότητα της λειτουργίας της.

 

Η εταιρική διακυβέρνηση προσαρμόζεται και εξελίσσεται συνεχώς σύμφωνα με τις μεταβαλλόμενες οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες και διασφαλίζει την τήρηση των αρχών της διαφάνειας, της επαγγελματικής ηθικής και της χρηστής διαχείρισης των πόρων της εταιρείας.

Η φιλοσοφία της εταιρείας αφορά στην προστασία του περιβάλλοντος μέσω της εφαρμογής φιλικών προς το περιβάλλον πρακτικών για την παραγωγή και αξιοποίηση της ενέργειας. Η φιλοσοφία της εταιρείας αντιπροσωπεύεται τόσο κατά τη μελέτη και σχεδιασμό με την επιλογή πιστοποιημένων προϊόντων αξιόπιστων εταιρειών, όσο και κατά την κατασκευή με την τήρηση ορθών επαγγελματικών πρακτικών και κανόνων, ενώ ιδιαίτερα σημαντική είναι η συνεχής έρευνα και εκπαίδευση σε νέες τεχνολογίες.

Βασική προτεραιότητα της εταιρείας είναι η επιλογή και απασχόληση εξειδικευμένου προσωπικού, ενώ ιδιαίτερα σημαντική είναι η συνεχής εκπαίδευση και έρευνα νέων προϊόντων και τεχνολογιών. Η εταιρεία έχει αναπτύξει δίκτυο συνεργατών σε όλη την Ελλάδα και σε περιοχές του εξωτερικού που έχει αναπτύξει δραστηριότητα. Όλα τα έργα επιβλέπονται από μηχανικούς της εταιρείας, προκειμένου να ανταποκρίνονται στα ποιοτικά standards της εταιρείας (τήρηση των συμφωνημένων χρονοδιαγραμμάτων και εφαρμογή πρακτικών και κανόνων που έχει θεσπίσει η διεύθυνση της εταιρείας). Ακόμα, η εταιρεία διαθέτει τμήμα τεχνικής υποστήριξης για την παρακολούθηση της καλής λειτουργίας  των έργων και την άμεση επέμβαση σε περίπτωση παρουσίασης βλάβης.

Καθόλη τη διάρκεια της λειτουργίας της η εταιρεία συμβάλει με εθελοντικές δράσεις και χορηγίες στην προώθηση της έρευνας και ανάπτυξης φιλικών προς το περιβάλλον τεχνολογιών και την προστασία του περιβάλλοντος (εθελοντική δενδροφύτευση, συμμετοχή σε μαθητικούς διαγωνισμούς, συμμετοχή σε δράσεις επαγγελματικού προσανατολισμού, κτλ.).