Επιλεγμένα έργα

ΕΡΓΑ

Επιλεγμένα Έργα

Η GLOBAL – ENERGY Solutions Ltd μία από τις πρωτοπόρες εταιρείες, συνέδεσε στο δίκτυο, το 2007, το δεύτερο φωτοβολταϊκό σύστημα σε όλη την Ελλάδα, μετά την ψήφιση του Νόμου 3468/2006 για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Κατασκεύασε και συνέδεσε Φωτοβολταϊκά πάρκα στο έδαφος και σε στέγες, σε βιομηχανίες και κατοικίες. Με σταθερές αλλά και κινητές βάσεις μονού και διπλού άξονα. Έχει μεγάλη τεχνογνωσία στις κινούμενες βάσεις, καθώς κατασκεύασε με 8 διαφορετικής τεχνολογίας τρακερ, φωτοβολταϊκά πάρκα. Κατασκευή αυτόνομων και υβριδικών φωτοβολταϊκών συστημάτων, σε απομακρυσμένες περιοχές. Τα Φ/Β έργα διακρίνονται για την αντοχή τους στον χρόνο, την στιβαρή και την άρτια τεχνική κατασκευή τους, όσο και την υψηλή ενεργειακή τους απόδοση.

Υπάρχει πλήθος κατασκευών στην εξοικονόμηση ενέργειας σε κτίρια, από την συμμετοχή της εταιρείας σε όλα τα προγράμματα του εξοικονομώ. Κατασκευές που διακρίνονται για την υψηλή αισθητική και αρχιτεκτονική ενεργειακή αποκατάσταση τους.

Σημαντικός αριθμός έργων ανακαινίσεων και ανακατασκευών και τέλος νέων κατασκευών επαγγελματικών κτιρίων (ενοικιαζόμενα διαμερίσματα και σουίτες, ξενοδοχεία) με υψηλά ενεργειακά στάνταρτ, με πολύ χαμηλές καταναλώσεις ενέργειας και πιστοποίηση Green Key.