ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Πρόγραμμα Εξοικονομώ 2021 - 2022

Επικοινωνήστε μαζί μας για το Πρόγραμμα Εξοικονομώ 2021 – 2022 για να ετοιμάσουμε την αίτηση σας.

Εξοικονόμηση ενέργειας

Η ανάγκη μείωσης της ενεργειακής κατανάλωσης στα κτίρια, τις μεταφορές και λοιπές ανθρώπινες δραστηριότητες είναι πλέον επιτακτική, για την αποτροπή της αύξησης της θερμοκρασίας που προκαλείται από την ανθρώπινη δραστηριότητα, αλλά και τη διασφάλιση ύπαρξης των απαραίτητων ενεργειακών πόρων στη διάρκεια των ετών.

Σύμφωνα με μελέτες, η ενέργεια που καταναλώνεται για τη θέρμανση και  ψύξη αγγίζει το 70% της κατανάλωσης ενέργειας των κτιρίων, ενώ ταυτόχρονα η απώλεια θερμότητας το χειμώνα και η υπερθέρμανση το καλοκαίρι οφείλεται κατά 50% στη μόνωση του κτιρίου (τοίχοι, οροφή, πάτωμα, πιλοτή) και κατά 30% στα κουφώματα. Για το λόγο αυτό η ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων, ιδίως των παλαιοτέρων κτιρίων, είναι επιβεβλημένη.