ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ / ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

Δραστηριότητες

Επικοινωνήστε μαζί μας για το Πρόγραμμα Εξοικονομώ 2023 για να ετοιμάσουμε την αίτηση σας.

Ανακαινίσεις / Ανακατασκευές κτιρίων

Η GLOBAL-ENERGY Solutions Ltd στα πλαίσια της ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων, αναλαμβάνει την πρόταση και υλοποίηση λύσεων μερικής και πλήρους ανακαίνισης κτιρίων, ανάλογα με το διαθέσιμο οικονομικό προϋπολογισμό και τις ανάγκες του Εργοδότη.

Παρέχει υπηρεσίες για τη μελέτη, αδειοδότηση, δειγματισμό και προμήθεια υλικών, απασχόληση εξειδικευμένων συνεργείων για την υλοποίηση των οικοδομοτεχνικών, υδραυλικών και ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών.