ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Δραστηριοποίηση σε ένα εύρος τεχνολογιών

Η GLOBAL-ENERGY Solutions Ltd δραστηριοποιείται στην κατασκευή τεχνικών ενεργειακών έργων, ειδικότερα την ανάπτυξη φωτοβολταϊκών συστημάτων παραγωγής ενέργειας, συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας, υβριδικών συστημάτων, και την κατασκευή κτιρίων σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας, την ανακατασκευή-ανακαίνιση κτιρίων με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας.

Η δραστηριότητα της εταιρείας στηρίζεται στην υγιή οικονομική διάρθρωση, τη στοχευμένη εξειδίκευση και ανάπτυξη της τεχνογνωσίας, την πλήρη εφαρμογή διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας και τη σε βάθος γνώση του θεσμικού, οικονομικού και επιχειρηματικού περιβάλλοντος. 

Φωτοβολταϊκή Ισχύς των έργων μας

0

Ισχύς έργων σε KW

0

Αποτροπή έκλυσης CO2 σε TONS

0

Διασωθέντα δέντρα

Εξοικονόμηση κατανάλωσης Ενέργειας κτιρίων

0

Μείωση ενέργειας (MWh)

0

Αποτροπή έκλυσης CO2 (tons)

0

Διασωθέντα δέντρα