Πρόσφατα

Πρόγραμμα Εξοικονομώ 2021 - 2022

Επικοινωνήστε μαζί μας για το Πρόγραμμα Εξοικονομώ 2021 – 2022 για να ετοιμάσουμε την αίτηση σας.

Νέος Αναπτυξιακός Νόμος

  

Ανακοινώθηκε στις 15/11/2017 ότι την τελευταία εβδομάδα του Νοεμβρίου 2017 θα ξεκινήσει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων υπαγωγής στον Αναπτυξιακό Νόμο, στο πλαίσιο του 2ου κύκλου των τεσσάρων καθεστώτων ενισχύσεων του Ν. 4399/16 («Γενική Επιχειρηματικότητα», «Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ», «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού» και «Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους») και θα διαρκέσει ως τις 15 Φεβρουαρίου 2018. Η διαδικασία υποβολής και οι προδιαγραφές βασίζονται στα ίδια δεδομένα με αυτές του προηγούμενου κύκλου και θα περιλαμβάνουν περιορισμένες σημειακές βελτιώσεις. Στο 2ο κύκλο θα συγχωνευθούν οι δύο φάσεις υποβολής των αιτήσεων υπαγωγής των επενδυτικών σχεδίων και η υποβολή θα πραγματοποιείται σε ένα και μόνο στάδιο (αίτηση και οικείος φάκελος τεκμηρίωσης). Τις επόμενες μέρες θα ακολουθήσουν αναλυτικές οδηγίες για τη διαδικασία.

Προς διευκόλυνση των ενδιαφερόμενων επενδυτών, παρακάτω παρουσιάζεται περιληπτικά το θεσμικό πλαίσιο του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου:

Καθεστώτα

Κάθε καθεστώς (εκτός του καθεστώτος “Ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί”) βασίζεται στα άρθρα των περιφερειακών ενισχύσεων. Επομένως, για την υπαγωγή στον νόμο αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την υπαγωγή στον νόμο και ανάλογα με το καθεστώς ενίσχυσης είναι επιλέξιμες και επιπλέον δαπάνες.
Τα καθεστώτα διαφέρουν μεταξύ τους ως προς τη στόχευση, τους δικαιούχους, τις ενισχυόμενες δαπάνες, τα είδη των ενισχύσεων, τα ποσοστά των ενισχύσεων και τη διαδικασία εφαρμογής.
Κάθε καθεστώς προκηρύσσεται αυτοτελώς με Υπουργική απόφαση.

Ποιες δραστηριότητες επωφελούνται και ποιες επιχειρήσεις δικαιούνται να υπαχθούν

Μέγεθος / ηλικία επιχειρήσεων
Δεν υφίστανται γενικοί περιορισμοί μεγέθους και ηλικίας.

Νομική μορφή
Είναι δυνατή η υπαγωγή σχεδόν όλων των νομικών μορφών επιχειρήσεων, υφισταμένων ή υπό σύσταση.

Κλάδοι δραστηριότητας
Eπιλέξιμοι κλάδοι οικονομικής δραστηριότητας, είναι εκείνοι της μεταποίησης και μεγάλο μέρος των κλάδων παροχής διεθνώς εμπορεύσιμων υπηρεσιών και προϊόντων υπό την προυπόθεση της συμβατότητάς τους με τον ΓΑΚ.

ΔΕΝ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΝΟΜΟΥ:
Α. Με βάση τις διατάξεις του Γ.Α.Κ. οι τομείς:
• χάλυβα
• συνθετικών ινών
• άνθρακα
• ναυπηγίας (μπορεί να ζητηθεί εξαίρεση)
• μεταφορών και η συναφής υποδομή
Β. Με βάση ΚΑΔ ενδεικτικά: Εμπόριο, Επιστημονική έρευνα, Εστίαση, Εκπαίδευση, Κατασκευές

ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΤΑ ΕΞΗΣ:

Τουρισμός:
• Ίδρυση, επέκταση ή εκσυγχρονισμός ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων και camping που ανήκουν/αναβαθμίζονται σε τουλάχιστον 3* ή σε 2* για εντός χαρακτηρισμένων παραδοσιακών ή διατηρητέων κτηρίων
• Σύνθετα τουριστικά καταλύματα (μόνο στο καθεστώς 8)
• Εγκαταστάσεις Ειδικής Τουριστικής Υποδομής
• Εγκαταστάσεις αγροτουρισμού ή οινοτουρισμού από cluster
• Ίδρυσης ξενώνων φιλοξενίας νέων από ΚοινΣεπ

Τομέας παραγωγής, διανομής και υποδομών ενέργειας:
• Μικροί Υδροηλεκτρικοί Σταθμοί
• Μονάδες συμπαραγωγής ενέργειας υψηλής απόδοσης από ΑΠΕ
• Υβριδικοί σταθμοί ΑΠΕ στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά (ΜΔΝ)
• Παραγωγή θερμότητας /ψύξης από ΑΠΕ
• Ενεργειακά αποδοτικά συστήματα τηλεθέρμανσης – τηλεψύξης
• Παραγωγή αειφόρων βιοκαυσίμων

Ελάχιστο ύψος επένδυσης
Το ελάχιστο ύψος επένδυσης ορίζεται στις:
50.000€ για τις ΚΟΙΝΣΕΠ,
100.000€ για πολύ μικρές επιχειρήσεις
150.000€ για μικρές επιχειρήσεις,
250.000€ για μεσαίες επιχειρήσεις και για cluster,
500.000€ για μεγάλες επιχειρήσεις

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΦΟΡΕΑ ΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ
Η συμμετοχή του φορέα στο κόστος του επενδυτικού σχεδίου μπορεί να γίνει είτε μέσω ιδίων κεφαλαίων είτε με εξωτερική χρηματοδότηση, με την προϋπόθεση ότι το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του συνολικού επενδυτικού κόστους δεν περιέχει καμία κρατική ενίσχυση, δημόσια στήριξη ή παροχή

Προϋποθέσεις παροχής αυξημένων κινήτρων
Με βάση δύο ομάδες κριτηρίων ορίζονται προϋποθέσεις που επιτρέπουν την επιπρόσθετη ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων, σύμφωνα με τα όρια του ΧΠΕ, στα καθεστώτα “Γενική Επιχειρηματικότητα”, “Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ” και “Ενισχύσεις Καινοτομικού Χαρακτήρα για ΜΜΕ”. Αυτές οι ομάδες επενδυτικών σχεδίων ανήκουν στις «Ειδικές Κατηγορίες Ενισχύσεων» (άρθρο 12 Α.Ν.) .

Ομάδα κριτηρίων Ι: γεωγραφικά κριτήρια
Αφορούν σε έργα που υλοποιούνται σε περιοχές που χαρακτηρίζονται ως ορεινές περιοχές, περιοχές μεγάλης πληθυσμιακής μείωσης, παραμεθόριες περιοχές και ευάλωτες νησιωτικές περιοχές (με πληθυσμό κάτω από 3.100) καθώς και νησιά με αυξημένες μεταναστευτικές ροές. Επίσης, αφορούν σε επενδυτικά σχέδια από επιχειρήσεις που εγκαθίστανται σε οργανωμένους υποδοχείς.
• Επιχειρήσεις, των οποίων το υπαγόμενο επενδυτικό σχέδιο υλοποιείται σε οργανωμένους υποδοχείς (Βιομηχανικές και Επιχειρηματικές Περιοχές, Επιχειρηματικά Πάρκα κλπ) και δεν αφορούν σε εκσυγχρονισμό ή επέκταση υφιστάμενων δομών της ενισχυόμενης επιχείρησης,
• Επιχειρήσεις των οποίων το επενδυτικό σχέδιο υλοποιείται σε Ειδικές Περιοχές: (453 Δημοτικές Ενότητες. 43,8% συνόλου, 19,5% του συνολικού μόνιμου πληθυσμού της χώρας)
α. ορεινή
β. παραμεθόρια: απόσταση 30 χλμ από σύνορα, καθώς και τα νησιά της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, της νήσου της Σαμοθράκης του Νομού Έβρου και του Νομού Δωδεκανήσων,
γ. νησιά με πληθυσμό μικρότερο των 3.100 κατοίκων
δ. περιοχές με μείωση μόνιμου πληθυσμού > 30%, διάστημα 2001- 2011
ε. επιχειρήσεις των οποίων το επενδυτικό σχέδιο υλοποιείται σε περιοχές με ιδιαίτερα αυξημένες μεταναστευτικές ροές και ιδίως: Αγαθονήσι, Κάλυμνος, Καστελόριζο, Κως, Λέρος, Λέσβος, Σάμος, Σύμη, Χίος.

Ομάδα κριτηρίων ΙΙ: κριτήρια μορφής / επίδοσης
Αφορούν σε έργα που υλοποιούνται από: επιχειρήσεις που χαρακτηρίζονται ως καινοτόμες, εξωστρεφείς, δυναμικές (σε όρους αύξησης απασχόλησης), συνεταιρισμούς/ΚΟΙΝΣΕΠ, επιχειρήσεις που έχουν προκύψει από συγχώνευση, ανήκουν στους κλάδους ΤΠΕ και αγροδιατροφής και δημιουργούν υψηλή προστιθέμενη αξία σε σχέση με τον μ.ο. του κλάδου τους.
• Εξωστρεφείς: μικρομεσαίες, αύξησαν την εξωστρέφειά τους (δηλ. λόγο αξίας των εξαγωγών τους προς τον κύκλο εργασιών τους) >10% την τελευταία 3ετία πριν την αίτηση υπαγωγής, >5% για >70% (εξαγωγές προς κύκλο εργασιών)
• Καινοτόμες: μικρομεσαίες, με δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης >10% του συνόλου των λειτουργικών τους δαπανών, για 1 τουλάχιστον έτος από τα 3 τελευταία πριν την υποβολή της αίτησης υπαγωγής
• Ανεξάρτητες μικρομεσαίες που προχωρούν σε διαδικασία συγχώνευσης μετά την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος νόμου
• Επιχειρήσεις οι οποίες παρουσιάζουν αύξηση της απασχόλησής τους >10% την τελευταία 3ετία πριν την αίτηση υπαγωγής
• Συνεταιρισμοί, Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.) καθώς και Ομάδες Παραγωγών και Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις,
• Κλάδοι Τεχνολογίας Πληροφορικής Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) και Αγροδιατροφής
• Επιχειρήσεις οι οποίες επιτυγχάνουν αυξημένη προστιθέμενη αξία, σε σχέση με το μέσο όρο του κλάδου τους

Ποιες δαπάνες μπορούν να ενισχυθούν και με ποιο τρόπο

Ενισχυόμενες Δαπάνες

Προβλέπονται δύο κατηγορίες δαπανών:

α) Δαπάνες περιφερειακών ενισχύσεων:
Περιλαμβάνουν την πλειοψηφία των πιθανών δαπανών (π.χ. ενσώματα και άυλα στοιχεία ενεργητικού) ή εναλλακτικά δαπάνες μισθολογικού κόστους.

Οι δαπάνες περιφερειακών ενισχύσεων αποτελούν τη βάση κάθε επενδυτικού σχεδίου

α. Επενδυτικές δαπάνες σε ενσώματα στοιχεία ενεργητικού
Κτηριακά (μέχρι 45% του συνόλου, 60% για τουριστικά, 70% για logistics, 80% για διατηρητέα), αγορά παγίων στοιχείων ενεργητικού, αγορά καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, μισθώματα χρηματοδοτικής μίσθωσης, δαπάνες εκσυγχρονισμού ειδικών εγκαταστάσεων
β. Επενδυτικές δαπάνες σε άυλα στοιχεία ενεργητικού
Μεταφορά τεχνολογίας μέσω της αγοράς δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, αδειών εκμετάλλευσης, ευρεσιτεχνιών, τεχνογνωσίας και μη κατοχυρωμένων τεχνικών γνώσεων, Συστήματα διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας, πιστοποιήσεων, προμήθειας και εγκατάστασης λογισμικού και συστημάτων οργάνωσης της επιχείρησης
Ή ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ:
γ. το μισθολογικό κόστος των νέων θέσεων εργασίας που δημιουργούνται ως αποτέλεσμα της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου υπολογιζόμενο για περίοδο δύο (2) ετών από τη δημιουργία κάθε θέσης.

β) Δαπάνες εκτός περιφερειακών ενισχύσεων:
Περιλαμβάνουν μελέτες και αμοιβές συμβούλων για ΜΜΕ, δαπάνες εκκίνησης για τις υπό ίδρυση μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, δαπάνες για αυτοπαραγωγή ενέργειας, δαπάνες για μέτρα ενεργειακής απόδοσης, δαπάνες για αποκατάσταση μολυσμένων χώρων καθώς και δαπάνες σε μια σειρά ειδικών περιπτώσεων όπως για παράδειγμα σε επενδύσεις καινοτομίας των ΜΜΕ ή cluster καινοτομίας. Οι δαπάνες αυτές λειτουργούν συμπληρωματικά των δαπανών περιφερειακών ενισχύσεων. Εξαίρεση αποτελούν τα επενδυτικά σχέδια παραγωγής ή συμπαραγωγής ενέργειας στα οποία επιλέξιμες είναι μόνο οι συγκεκριμένες κατηγορίες δαπανών.

Είδη και ύψος ενίσχυσης

Είδη ενίσχυσης
α) Φορολογική απαλλαγή: απαλλαγή από την καταβολή φόρου εισοδήματος επί των πραγματοποιούμενων προ φόρου κερδών, τα οποία προκύπτουν με βάση τη φορολογική νομοθεσία, από το σύνολο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης
β) Επιχορήγηση: δωρεάν παροχή από το Δημόσιο χρηματικού ποσού για την κάλυψη τμήματος των επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου και προσδιορίζεται ως ποσοστό αυτών
γ) Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης: κάλυψη από το Δημόσιο τμήματος των καταβαλλόμενων δόσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης που συνάπτεται για την απόκτηση καινούριου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού και δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 7 έτη,
δ) επιδότηση μισθολογικού κόστους,/ Επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης: κάλυψη του κόστους των νέων θέσεων εργασίας που δημιουργούνται και συνδέονται με το επενδυτικό σχέδιο
στ) σταθεροποίηση συντελεστή φορολογίας εισοδήματος μέχρι τα επιτρεπόμενα όρια.
ζ) ταχεία αδειοδότηση
η) δάνεια (καθεστώς 6)
θ) επενδύσεις ιδίων ή οιονεί ιδίων κεφαλαίων (καθεστώς 6)
Για να δικαιούνται οι υπαγόμενες επιχειρήσεις να λάβουν τις ενισχύσεις της επιχορήγησης και επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης, πρέπει να έχουν εμφανίσει κέρδη σε μία κατ’ ελάχιστον διαχειριστική χρήση από τις τελευταίες επτά (7), πριν από τη διαχειριστική χρήση της αίτησης υπαγωγής.

Ύψος ενίσχυσης
Οι επενδυτικές δαπάνες ενισχύονται
α) για τις δαπάνες περιφερειακών ενισχύσεων έως του ποσοστού που καθορίζεται για κάθε περιοχή και μέγεθος επιχείρησης από τον Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων και
β) για τις δαπάνες εκτός περιφερειακών ενισχύσεων έως του ύψους που καθορίζεται για κάθε δαπάνη.
Τα μέγιστα ύψη ενισχύσεων για τη διάρκεια ισχύος του αναπτυξιακού νόμου ορίζονται σε: 5.000.000€ για κάθε επενδυτικό σχέδιο· 10.000.000€ για κάθε επιχείρηση και 20.000.000€ για κάθε όμιλο επιχειρήσεων.
Η οικονομική συμμετοχή του φορέα είναι δυνατό να καλυφθεί είτε με ίδια κεφάλαια είτε με εξωτερική χρηματοδότηση ή με συνδυασμό των δύο.

 

ΧΑΡΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1.1.2017 – 31.12.2020 (ΠΡΟΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗ)

 

Υποβολή / Aξιολόγηση

Οι αιτήσεις υποβάλλονται σε ηλεκτρονική μορφή μέσω Πληροφοριακού Συστήματος στα διαστήματα που προβλέπονται στις σχετικές προκηρύξεις.

Πηγές χρηματοδότησης
Πηγές χρηματοδότησης του νέου Α.Ν.
Οι πηγές άμεσης χρηματοδοτικής ενίσχυσης του νέου νόμου είναι:
● Πρόγραμμα Δημοσίων Επεδύσεων (ΠΔΕ)
● ΕΣΠΑ
● δάνεια του ελληνικού Δημοσίου από τράπεζες του εξωτερικού
● μόχλευση μέσω των Ταμείων Συμμετοχών