Πρόσφατα

Πρόγραμμα Εξοικονομώ 2021 - 2022

Επικοινωνήστε μαζί μας για το Πρόγραμμα Εξοικονομώ 2021 – 2022 για να ετοιμάσουμε την αίτηση σας.

Ανεμογεννήτριες

Μία άλλη μορφή ανανεώσιμης πηγής ενέργειας είναι οι μικρές ανεμογεννήτριες μέγιστης ισχύος 50kW που επιδοτούνται με ιδιαίτερα αυξημένες τιμές πώλησης βάσει του Ν. 3851/2010. Πρόκειται για εγκαταστάσεις μικρών αιολικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που χαρακτηρίζονται ως μη οχλούσες ή χαμηλής όχλησης ανάλογα με την εγκατεστημένη ισχύ και που δεν επηρεάζουν τον περιβάλλοντα χώρο, καθώς ούτε ιδιαίτερες επεμβάσεις υποδομών απαιτούνται σε αντίθεση με τα μεγάλα αιολικά έργα ούτε παράγουν μεγάλες εκπομπές θορύβου. Ένα ακόμα πλεονέκτημα των μικρών ανεμογεννητριών είναι ότι ανάλογα με την τεχνολογία της ανεμογεννήτριας λειτουργούν με πολύ χαμηλές ταχύτητες ανέμου και επομένως δεν απαιτείται να εγκαθίστανται σε απομονωμένες περιοχές με πολύ υψηλό αιολικό δυναμικό.
 
Οι σύγχρονες ανεμογεννήτριες διαχωρίζονται σε ανεμογεννήτριες οριζόντιου και ανεμογεννήτριες καθέτου άξονα. Αυτήν την στιγμή στην αγορά κυριαρχούν οι ανεμογεννήτριες οριζόντιου άξονα. Μία μικρή ανεμογεννήτρια ισχύος 50 kW εγκατεστημένη σε τοποθεσία με μέση ταχύτητα ανέμου 7m/s παράγει ενδεικτικά 150.000 kWh ετησίως. Σε συνδυασμό με την ευνοϊκή τιμολόγηση αυτό καθιστά ελκυστική την επένδυση σε μικρές ανεμογεννήτριες.Ανεμογεννήτριες
 
Ανεμογεννήτρια οριζόντιου και κάθετου άξονα
 
 
Ιστός μέτρησης αιολικού δυναμικού