Πρόσφατα

Πρόγραμμα Εξοικονομώ 2021 - 2022

Επικοινωνήστε μαζί μας για το Πρόγραμμα Εξοικονομώ 2021 – 2022 για να ετοιμάσουμε την αίτηση σας.

ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

 • Μπαταρίες (συσσωρευτές) 12V από 100 μέχρι 250AH (20HR) κλειστού τύπου
   
 • Μπαταρίες (συσσωρευτές) 12V από 110 μέχρι 220AH (20HR) κλειστού τύπου Calcium
   
 • Μπαταρίες (συσσωρευτές) 2/4/6/8/12V από 0,8 μέχρι 260 AH (20HR) κλειστού τύπου
   
 • Μπαταρίες (συσσωρευτές) 6/12V από 24 μέχρι 225 AH (20HR) κλειστού τύπου GEL
   
 • Μπαταρίες (συσσωρευτές) 2V από 100 μέχρι 1.550 AH (5HR) τύπου EPzS
   
 • Μπαταρίες (συσσωρευτές) 2V από 42 μέχρι 1.080 AH (5HR) τύπου EPzB
   
 • Μπαταρίες (συσσωρευτές) 2/6/12V από 50 μέχρι 3.000 AH (10HR) τύπου OPzS
   
 • Μπαταρίες (συσσωρευτές) 6/12V από 0,8 μέχρι 200 AH (20HR) τύπου PzS