Πρόσφατα

Πρόγραμμα Εξοικονομώ 2021 - 2022

Επικοινωνήστε μαζί μας για το Πρόγραμμα Εξοικονομώ 2021 – 2022 για να ετοιμάσουμε την αίτηση σας.

Bölgemizde bir hes projesi kurulması planlanmaktadır. Tam yeri neresidir ve nehirden ne kadar su alınacaktır?

Hidrolik kaynaklı elektrik üretimine uygun alanların belirlenmesi Elektrik İşleri Etüt İdaresi ve DSİ Genel Müdürlüğü (DSİ) yetkisi dahilindedir. Geliştirilen projelere ilişkin fizibilite raporları DSİ tarafından yapılan inceleme sonucu uygun bulunması ve Su Kullanım Hakkı Anlaşması imzalayabilmeye hak kazandıklarının belgelenmesi sonrasında Kurumumuza yapılan lisans başvurusu değerlendirmeye alınmaktadır. Bu kapsamda, fizibilite aşamasında olan projeler için projenin yeri, üzerinde bulunduğu akarsu, kot değerleri, bırakılması planlanan su miktarı vb bilgi ve belgelerin DSİ Genel Müdürlüğünden temin edilmesi gerekmektedir. (Kaynak: EPDK)