Πρόσφατα

Πρόγραμμα Εξοικονομώ 2021 - 2022

Επικοινωνήστε μαζί μας για το Πρόγραμμα Εξοικονομώ 2021 – 2022 για να ετοιμάσουμε την αίτηση σας.

Doğramalar

Daha öncede belirtmiş olduğumuz gibi kış aylarında binaların %30 ısı kaybı ve aynı şekilde yaz aylarında aşırı ısınma durumunun en önemli sebebi doğramalardır. Bu nedenle doğramaların veya duruma göre camların ısı tasarrufu yapması için bunların yenilenmesi gerekmektedir.GLOBAL-ENERGY Solutions Ltd’nin kullandığı PVC doğramalar kalite öngörülerine uygun olup lisansa sahiptirler.