Πρόσφατα

Πρόγραμμα Εξοικονομώ 2021 - 2022

Επικοινωνήστε μαζί μας για το Πρόγραμμα Εξοικονομώ 2021 – 2022 για να ετοιμάσουμε την αίτηση σας.

Güneş lisansları ile ilgili teknik incelemeler başlıyor!

Tarih: 24/06/2013 

 

Güneş lisansları ile ilgili teknik incelemeler başlıyor!

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na (EPDK) yapılan yaklaşık 9000 MW Güneş Enerjisi Santralı (GES) önlisans başvuruları için yatırımcıların sunduğu ölçüm raporlarına ilişkin teknik incelemeler Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü tarafından önümüzdeki günlerde başlatılacak. 

 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (ETKB) tarafından 1 Haziran 2013 tarihinde yayımlanan GES Başvurularının Teknik Değerlendirmesine İlişkin Yönetmeliğe göre, Genel Müdürlük tarafından teknik değerlendirme yapılacak lisans başvuruları, Bakanlık tarafından ilan edilecek ve gruplandırılan lisans başvurularının santral sahası alanının Santral Sahası Belirleme Yöntemi esaslarına uygunluğu kontrol edilecek. Başvurulara yönelik evrak incelemelerini yapmakta olan EPDK, evrak eksiklerinin tamamlanması ardından, başvuruların teknik olarak incelenmesi için gerekli işlemleri başlatacak.


Santral Sahası Alanı Kurulu Güç Yoğunluğu hesaplanacak olan başvurular, gruplandırılan her bir lisans başvurusu için tüm şartların sağlanması durumunda her bir başvuruya ait santral sahası alanının kesiştiği veya çakıştığı diğer lisans başvuruları belirlenecek. “Başvurunun Teknik Değerlendirme Sonuç Raporu” Genel Müdürlük tarafından EPDK’ya gönderilecek.

AYNI YERLERE BAŞVURANLAR YARIŞACAK
Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü’nün teknik değerlendirmesi sonucunda bazı başvuruların elenebileceğine ve başvuruların azalabileceğine dikkat çekiliyor. Teknik olarak uygun bulunan başvurular arasından başka bir başvuru ile çakıştığı veya kesiştiği belirlenen ve gruplandırılan başvurular için Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) tarafından yarışmalar yapılacak. Yeni Elektrik Piyasası Kanunu’na uygun olarak hazırlanan mevzuata göre, aynı bağlantı noktasına ve/veya aynı bağlantı bölgesine bağlanmak için birden fazla başvurunun bulunması durumunda, katkı payı yarışmaları düzenlenecek.

YARIŞMALARA 30 GÜN SÜRE
TEİAŞ yarışmaya katılacak projeleri bağlantı bölgesi ve/veya bağlantı noktası bazında internet sayfasında duyuracak ve yarışma tarihlerini bildirecek. Şirketlere, davet yazısını gönderecek olan TEİAŞ’ın gönderisinde, Katkı Payı teklif mektubu formu, taahhütname örneği ile kati ve süresiz banka teminat mektubu örneği bulunacak. TEİAŞ’ın internet sayfasındaki yayım tarihi ile teklif verme tarihi arasındaki süre, 30 takvim gününden az olamayacak.

YARIŞMA SONUÇLARI
Şirketler belirlenen şartlardaki teklif zarflarını TEİAŞ tarafından belirtilen yer, gün ve saatte belirlenen adrese teslim edecek ve her bir teklif için sunulacak banka teminat mektubu tutarı ve her MW’ın virgülden sonraki ilk basamağın yukarı yuvarlanmasıyla elde edilen rakamın on bin TL ile çarpılması ile elde edilecek. Yarışma sonuçları, TEİAŞ tarafından 30 gün içerisinde EPDK’ya bildirilecek ve şirket, yarışma sonucunun tarafına tebliğ edildiği tarihten itibaren 15 gün içerisinde Katkı Payı Anlaşması yapmak üzere TEİAŞ`a başvuru yapacak.

SAHA ÇAKIŞMASI YOKSA LİSANS HEMEN
Çakışmayan başvurular için ise EPDK önümüzdeki günlerde önlisansların verilmesi için çalışmalara başlayacak. Gerekli yükümlülükleri yerine getirmesi için firmalara bildirimde bulunacak. EPDK yarışmaları kazanan firmalara önlisansını verecek. Bunun ardından yürürlüğe girecek Önlisans ve Lisans Yönetmeliği’ne uygun olarak başvurular için gerekli yükümlülüklerini yerine getiren başvuru sahiplerine lisansları verilecek. 

Kaynak: enerji günlüğü