Ηλεκτρομηχανολογικά H/M

Η GLOBAL-ENERGY Solutions Ltd έχοντας την τεχνογνωσία και την εμπειρία αναλαμβάνει ήλεκτρο-μηχανολογικά έργα με έμφαση στους τομείς των ανανεώσιμων πηγών ενεργείας (φωτοβολταϊκά –ανεμογεννήτριες, αποθήκη ενέργειας, υβριδικά συστήματα), καθώς και στον κτιριακό τομέα (σε νέες αλλά και σε υπάρχουσες εγκαταστάσεις σπιτιών – ξενοδοχείων – βιομηχανικών κτιρίων) με την κατασκευή και προγραμματισμό ελέγχου καταναλώσεων σε κάθε μορφής κτίρια (Building Energy Management Systems) όσο και εφαρμογές ΚΝΧ (έξυπνα κτίρια-smart building).

  

 

Ολοκληρωμένες λύσεις στη μελέτη, αδειοδότηση, κατασκευή και συντήρηση Φωτοβολταϊκών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ή και αποθήκευσης ενέργειας, Υβριδικών συστημάτων ΑΠΕ, και Εξοικονόμησης Ενέργειας Κτιρίων.

Επικοινωνία

Τοποθεσία

© 2022 Mε επιφύλαξη παντός νόμιμου δικαιώματος