Πρόσφατα

Πρόγραμμα Εξοικονομώ 2021 - 2022

Επικοινωνήστε μαζί μας για το Πρόγραμμα Εξοικονομώ 2021 – 2022 για να ετοιμάσουμε την αίτηση σας.

Ηλεκτρομηχανολογικά H/M

Η GLOBAL-ENERGY Solutions Ltd έχοντας την τεχνογνωσία και την εμπειρία αναλαμβάνει ήλεκτρο-μηχανολογικά έργα με έμφαση στους τομείς των ανανεώσιμων πηγών ενεργείας (φωτοβολταϊκά –ανεμογεννήτριες, αποθήκη ενέργειας, υβριδικά συστήματα), καθώς και στον κτιριακό τομέα (σε νέες αλλά και σε υπάρχουσες εγκαταστάσεις σπιτιών – ξενοδοχείων – βιομηχανικών κτιρίων) με την κατασκευή και προγραμματισμό ελέγχου καταναλώσεων σε κάθε μορφής κτίρια (Building Energy Management Systems) όσο και εφαρμογές ΚΝΧ (έξυπνα κτίρια-smart building).