Πρόσφατα

Πρόγραμμα Εξοικονομώ 2021 - 2022

Επικοινωνήστε μαζί μας για το Πρόγραμμα Εξοικονομώ 2021 – 2022 για να ετοιμάσουμε την αίτηση σας.

İşte elektrik sektörünün beklediği Lisanssız Üretim Yönetmeliği!

Tarih: 16/09/2013

Güneş ve rüzgara dayalı lisanssız elektrik üretimi yatırımı yapmak isteyenler başta olmak üzere elektrik sektöründeki tüm paydaşların yayınlanmasını dört gözle beklediği Lisanssız Üretim Yönetmeliği`ne Enerji Günlüğü editörleri ulaştı. Enerji Günlüğü`nün ulaştığı lisanssız elektrik üretimini düzenleyen yönetmeliğin adı, sektörde yaygın olarak kullanılan Lisanssız Üretim Yönetmeliği, kısaca LÜY değil. Yönetmeliğin tam adı şöyle: Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik. Resmi Gazete`de yayımlandıktan sonra yürürlüğe girecek olan Yönetmeliğin tam metni aşağıda. 

files/ELEKTRİK PİYASASINDA LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK (Kaynak_ Enerji Günlüğü).pdf 

 

Kaynak: enerjigunlugu.net