Lisans başvurusunun geri çekilme talebi doğrultusunda teminat mektubunun irat kaydedilir mi?

Lisans başvurusu inceleme ve değerlendirmeye alınan tüzel kişinin, lisans verilmesinin Kurul Kararı ile uygun bulunması sürecinden önce, başvurusunu geri çekmesi durumunda teminat mektubu ilgili tüzel kişiye iade edilir. İnceleme ve değerlendirme sonucu lisans alması Kurul kararıyla uygun bulunan başvuru sahibi tüzel kişinin mücbir sebepler ya da gerekçeleri Kurul tarafından uygun bulunan haller ile tüzel kişiden kaynaklanmayan nedenlerle Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamında Çevresel Etki Değerlendirmesi olumsuz kararının alınması hali dışında uygun bulma kararındaki yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda lisans başvurusu aşamasında Kuruma vermiş olduğu ilk teminat mektubu irat kaydedilir. (Kaynak: EPDK)

Ολοκληρωμένες λύσεις στη μελέτη, αδειοδότηση, κατασκευή και συντήρηση Φωτοβολταϊκών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ή και αποθήκευσης ενέργειας, Υβριδικών συστημάτων ΑΠΕ, και Εξοικονόμησης Ενέργειας Κτιρίων.

Επικοινωνία

Τοποθεσία

© 2022 Mε επιφύλαξη παντός νόμιμου δικαιώματος