Nasıl lisans başvurusunda bulunabilirim?

Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinin “Lisans başvurusu” başlıklı 7 nci maddesinin üçüncü fıkrası “Tüzel kişiler piyasada faaliyet göstermek üzere lisans almak için; Ek-1”de yer alan “Lisans Başvuru Dilekçesi” ve Ek-2”deki “Taahhütname” ile birlikte, Kurul kararıyla yürürlüğe konulan “Lisans Başvurusunda Sunulması Gereken Bilgi ve Belgeler Listesi” uyarınca sunulması gereken belgeleri ibraz etmek suretiyle Kuruma başvurur.” hükmünü amirdir. Bununla birlikte, piyasada faaliyet göstermek üzere lisans başvurusunda bulunacak özel hukuk hükümlerine tabi tüzel kişilerin, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri doğrultusunda anonim şirket ya da limited şirket olarak kurulmuş olmaları zorunludur. (Kaynak: EPDK)

Ολοκληρωμένες λύσεις στη μελέτη, αδειοδότηση, κατασκευή και συντήρηση Φωτοβολταϊκών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ή και αποθήκευσης ενέργειας, Υβριδικών συστημάτων ΑΠΕ, και Εξοικονόμησης Ενέργειας Κτιρίων.

Επικοινωνία

Τοποθεσία

© 2022 Mε επιφύλαξη παντός νόμιμου δικαιώματος