Πρόσφατα

Πρόγραμμα Εξοικονομώ 2021 - 2022

Επικοινωνήστε μαζί μας για το Πρόγραμμα Εξοικονομώ 2021 – 2022 για να ετοιμάσουμε την αίτηση σας.

Navigant Research tarafından hazırlanan bir çalışmada rüzgar enerjisi sektöründeki büyümenin devam edeceği öngörülüyor.

Tarih : 18 Temmuz 2013

Navigant Research tarafından hazırlanan bir çalışmada rüzgar enerjisi sektöründeki büyümenin devam edeceği öngörülüyor.

Araştırma kuruluşu Navigant Research tarafından bu yıl 18′incisi hazırlanan  uluslararası rüzgar enerjisi sektörü raporunda, 2017′e kadar olan dönemde rüzgar enerjisindeki  kurulu gücün artış eğiliminin devam edeceği öngörülüyor.

Kuruluşun çalışmasındaki verilere göre 2012 yılında küresel ölçekte kurulu  rüzgar enerjisi gücü 44.9 GW’lık artış göstererek 285.7 GW’a ulaştı. Ayrıca son  beş yıllık dönemde ortalama büyüme oranının yüzde 17.8 olduğu sektörde, 2012  yılındaki büyüme oranı ise yüzde 18.6 olarak gerçekleşti.

Çalışmadaki öngörülere göre 2012-2017 arasındaki dönemde sektörde dalgalı bir büyüme oluşacak iken, büyüme oranı ortalama olarak yıllık yüzde 5.1  seviyesinde gerçekleşecek ve küresel ölçekte kurulu rüzgar enerjisi gücünün  241.6 GW seviyesinde artacak.

 

Kaynak : enerjigazetesi.com