Πρόσφατα

Πρόγραμμα Εξοικονομώ 2021 - 2022

Επικοινωνήστε μαζί μας για το Πρόγραμμα Εξοικονομώ 2021 – 2022 για να ετοιμάσουμε την αίτηση σας.

Πωλήσεις αδειών

Η GLOBAL – ENERGY Solutions Ltd διαχειρίζεται ένα σύνολο αδειοδοτημένων ή και υλοποιημένων έργων προς πώληση και καλεί όσους ενδιαφέρονται να αγοράσουν άδειες ή και υλοποιημένα έργα, αλλά και όσους κατέχουν άδειες και επιθυμούν να τις πουλήσουν, να επικοινωνήσουν με τη γραμματεία της εταιρείας. Εκτός των άλλων, η εταιρεία αναλαμβάνει να διεκπεραιώσει τις διαδικασίες μεταβίβασης των αδειών.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις άδειες φωτοβολταϊκών συστημάτων παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας  ή τηλεφωνήστε στα γραφεία μας.