Πρόσφατα

Πρόγραμμα Εξοικονομώ 2021 - 2022

Επικοινωνήστε μαζί μας για το Πρόγραμμα Εξοικονομώ 2021 – 2022 για να ετοιμάσουμε την αίτηση σας.

Rüzgar ve güneş enerjisine dayalı üretim lisansı başvurusu ne zaman yapabilirim?

Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin altıncı fıkrası “Rüzgar ve güneş enerjisine dayalı üretim tesisi kurmak amacıyla yapılan lisans başvurularına ilişkin başvuru alma tarihi Kurul Kararıyla belirlenir ve Kurum internet sayfası ile Resmi Gazete”de duyurulur.” hükmünü amir olup, bu çerçevede yeni lisans başvurularının kabul edileceği tarih Kurul Kararı ile belirlenecek ve internet sayfasında duyurulacaktır. (Kaynak: EPDK)