Πρόσφατα

Πρόγραμμα Εξοικονομώ 2021 - 2022

Επικοινωνήστε μαζί μας για το Πρόγραμμα Εξοικονομώ 2021 – 2022 για να ετοιμάσουμε την αίτηση σας.

Sizin Binanızın Enerji Kimlik Belgesi (EKB) Notu Kaç?

Tarih: 19/11/2013

Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın Enerji Kimlik Belgesi (EKB) bulunmayan binaların satışının zorlaşacağı söylemiyle ilgili görüşlerini dile getiren Eva Gayrimenkul Değerleme Direktörü Özhan Yurtseven; “2007 yılında yayınlanan “Enerji Verimliliği Kanunu” ve 2008 yılında yayınlanan “Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği” ile yeni yapılan binalar 1 Ocak 2011 tarihinden itibaren zorunlu olarak Enerji Kimlik Belgesi almaya başladı. Mevcut binalara ise, 2017 yılına kadar Enerji Kimlik Belgesi alma zorunluluğu getirildi. Bu tarihe kadar, yetkilendirilmiş Enerji Verimlilik Danışmanlık Şirketlerine başvurarak kimliklerimizi almamız gerekecek” dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı verilerine göre Türkiye’deki enerji dostu eski ve yeni binaların, ticari olanlarla birlikte 120 bin civarında olduğunu belirten Yurtseven, bu binalardan sadece 5 bininin Enerji Kimlik Belgesi’ne sahip olduğuna vurgu yapıyor. Enerji Verimliliği Stratejisi hedefine göre 2023 yılına kadar mevcut binaların tamamına yakınının en az “C Sınıfı” Enerji Kimlik Belgesi sahibi olması gerektiğine değinen Yurtseven, bu konuda alınacak çok yol olduğunu söylüyor.
Binaların Enerji Kimlik Belgesi alabilmesi için en az “C Sınıfı” olması şart:
Yurtseven, yeni binalara Yapı Kullanma İzin Belgesi verilirken en az “C Sınıfı” Enerji Kimlik Belgesi şartı arandığını belirtiyor.A’dan G’ye kadar sınıflandırılan kimlik belgelerinde, A sınıfının enerji tüketimi açısından iyi, G sınıfının ise oldukça kötü durumda olduğunu gösterdiğini belirten Yurtseven, uzmanlar veya projecilerin binaların metrekare başına düşen tüketim miktarı ve karbondioksit salınımını hesaplayarak, sınıflandırma yaptığını söylüyor.
 
Yurtseven, mevcut yapılarda da yönetmeliğin Enerji Kimlik Belgesi almayı zorunlu kıldığını, ancak binada iyileştirmeyle ilgili şimdilik bir zorunluluk olmadığını ifade ediyor. G Sınıfı Enerji Kimlik Belgesi düzenlenmiş bir yapı için, düzenleyen şirketin C Sınıfı belge için neler yapılması gerektiğini, işin maliyetini ve bu maliyetin ne kadar sürede geri döneceğini söyleyeceğini belirten Yurtseven, bina sahiplerinin bu iyileştirmeyi yapmak istemezlerse şu an için bir zorunluluklarının olmadığını söylüyor.
 
2017 yılından sonra tüm binalarda alım-satım ve kiralama işlemlerinde Enerji Kimlik Belgesi’nin ibrazı zorunlu olacak:
2017 yılından sonra tüm bina alım-satım ve kiralamalarında Enerji Kimlik Belgesi ibrazının zorunlu olacağını vurgulayan Yurtseven son olarak; “Herkes aldığı yapının Enerji Sınıfının ne olduğunu bilecek ve tercihini buna göre yapabilecek. Ayrıca bu tarihe kadar enerji kimlik belgesi almayan binaların kimlikleri olmadığı tapularda görülecek. Bu nedenle de enerjiyi savuran ve çevreye zarar veren bu binaların satışı zorlaşacak. Beklenti enerji sınıfı yüksek olan binalara olan talebi artırmak yönünde. Henüz yolun başındayız. Yeni binalar zaten C sınıfı belgeye sahip olacak, peki mevcut binalar için ne yapacağız? Henüz 5 bin adet bina bu seviyeyi yakalamış. Bir an önce hızımızı almamız gerekli. Sonuç olarak 2017 de iyi ya da kötü Enerji Kimlik Belgeniz mutlaka olmalı” dedi.
 
 
Kaynak: enerjigazetesi.com