Πρόσφατα

Πρόγραμμα Εξοικονομώ 2021 - 2022

Επικοινωνήστε μαζί μας για το Πρόγραμμα Εξοικονομώ 2021 – 2022 για να ετοιμάσουμε την αίτηση σας.

YEKDEM`den yararlanmak için 94 santral başvurdu

Tarih: 13/11/2013

Yenilenebilir enerji desteğinden 2014 yılında yararlanma talebiyle 99 elektrik üretim santrali başvuruda bulundu. Bunlardan 5`inin talebi reddedildi. 
 
Önümüzdeki yıl (2014) yenilenebilir enerji kaynaklarını destekleme mekanizması YEKDEM`den yararlanmak isteyenlerin başvuru süresi 31 Ekim`de doldu. Söz konusu tarihe kadar YEKDEM`den yararlanma talebiyle başvuru yapanların listesi açıklandı. 
 
99 BAŞVURUDAN 5`İNE RET
Piyasası Düzenleme Kurumu`na (EPDK) 99 işletme için başvuruda bulunuldu. Bunlardan 5`i, gerekli şartları taşımadıkları gerekçesiyle reddedildi. Reddedilme nedeni, söz konusu tesislerin, başvuru tarihi itibariyle kısmen ya da tamamen üretime geçmemiş olması. Reddedilen tesislerin tamamı hidroelektrik tesisler olması dikkat çekti. Bunlar, Şincik, Zala, Kıy, Soğukpınar ve Köprübaşı HES olarak sıralanıyor. 
 
1.831 MW`LİK KURULU GÜÇ YEKDEM`DE
EPDK`nın YEKDEM başvurusunu kabul ettiği 94 tesisin toplam kurulu gücü 1831.83 MW olarak kaydedildi. Bu santrallerin lisanslarına dercedilen toplam yıllık elektrik üretim miktarı 8 milyar 344 milyon 603 bin kWh olarak görünüyor. 
 
YEKDEM TERCİHİNDE HES`LER ÖNDE
Yenilenebilir enerji desteğinden yararlanmak üzere başvuran 94 santralden 23`ü biyokütleye dayalı elektrik üreten tesislerden oluşuyor. YEKDEM`den yararlanacaklar listesinde yer alan tesislerden 9`unu jeotermal santraller, 21`ini rüzgar santralleri, 41`ini hidroelektrik santralleri oluşturuyor. 
 

Kaynak: enerjigunlugu.net