Πρόσφατα

Πρόγραμμα Εξοικονομώ 2021 - 2022

Επικοινωνήστε μαζί μας για το Πρόγραμμα Εξοικονομώ 2021 – 2022 για να ετοιμάσουμε την αίτηση σας.

Για Τουριστικές επιχειρήσεις

Η ενεργειακή κατανάλωση αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα κόστη της λειτουργίας του ξενοδοχείου, επηρεάζοντας την κερδοφορία της τουριστικής επιχείρησης. Η χρήση εναλλακτικών πηγών ενέργειας συμβάλει στη μείωση της χρήσης τόσο του ηλεκτρικού ρεύματος όσο και του πετρελαίου θέρμανσης, στην εξοικονόμηση ενέργειας και τη μείωση του λειτουργικού κόστους για την επιχείρηση, αλλά και σε ένα καθαρότερο περιβάλλον.

Η δυνατότητα χρήσης εναλλακτικών πηγών ενέργειας είναι μία από τις σημαντικότερες τεχνολογικές εξελίξεις στον τομέα της Θέρμανσης και Κλιματισμού της Τουριστικής Μονάδας. Οι τεχνολογικές εξελίξεις στον  τομέα αυτό σήμερα προσφέρουν σημαντικές δυνατότητες απόκτησης και χρήσης ολοκληρωμένων ξενοδοχειακών συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού, τα οποία είναι φιλικότερα προς το περιβάλλον. Επίσης, εξασφαλίζουν την άνετη και υγιεινή ατμόσφαιρα των χώρων του ξενοδοχείου, με ιδιαίτερο χαρακτηριστικό την απουσία θορύβου κατά τη λειτουργίας τους.

Η εφαρμογή των ΑΠΕ στις ξενοδοχειακές μονάδες μπορεί να πραγματοποιηθεί με τη βοήθεια της Ηλιοθερμικής, της Γεωθερμικής και της Φωτοβολταϊκής τεχνολογίας.

Η ηλιακή ακτινοβολία χρησιμοποιείται τόσο για τη θέρμανση των κτιρίων με άμεσο ή έμμεσο τρόπο και με τη χρήση ενεργητικών ή και παθητικών συστημάτων, όσο και για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με τη χρησιμοποίηση φωτοβολταϊκών συστημάτων τα οποία μετατρέπουν απευθείας την ηλιακή ενέργειας σε ηλεκτρική.

Τα γεωθερμικά συστήματα εκμεταλλεύονται τη σταθερή θερμοκρασία της γης για να αντλήσουν ενέργεια από αυτή και να θερμάνουν, ή για να αποβάλλουν θερμότητα σε αυτή και να ψύξουν το κτίριο. Οι σωλήνες αυτοί απλώνονται οριζόντια στο έδαφος σε κάποιο βάθος όταν υπάρχει διαθέσιμη ελεύθερη έκταση οικοπέδου, ή σε πολλαπλές κάθετες γεωτρήσεις όταν υπάρχει περιορισμένη ή βραχώδης έκταση. Η γεωθερμική αντλία χρησιμοποιεί τη θερμοκρασία του νερού και με τη βοήθεια δικτύου την μεταφέρει στο χώρο. Αντί για το δίκτυο σωληνώσεων μπορούν να χρησιμοποιηθούν τυχόν υπόγεια ύδατα, μια μικρή λίμνη ή ακόμα και η θάλασσα.

ΜΕΡΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΜΕΤΡΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

 • Θερμομόνωση των κτιρίων και των μηχανολογικών εγκαταστάσεων.
 • Εγκατάσταση πληροφοριακών συστημάτων διαχείρισης της ενέργειας.
 • Εγκατάσταση συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας στους ηλεκτροκινητήρες, αντλίες, Fans, Ψυκτικές μονάδες, AHU κλπ.
 • Εγκατάσταση συστημάτων διόρθωσης του συντελεστή ισχύος τόσο κεντρικά όσο και τοπικά. Για μείωση της άεργου ισχύος.
 • Επεμβάσεις στον φωτισμό (λάμπες, αισθητήρες κλπ).
 • Αλλαγή ενεργοβόρων συσκευών με άλλες υψηλότερης απόδοσης. Συστήματα ανάκτησης θερμότητας.
 • Εγκατάσταση συστήματος Συμπαραγωγής για παραγωγή ρεύματος και θερμότητας/ Ψύξης.
 • Υποκατάσταση Παραγωγής Ζεστού Νερού Χρήσεως με Ανάκτηση της αποβαλλόμενης στο Περιβάλλον Θερμικής Ενέργειας των Κλιματιστικών
 • Εγκατάσταση ηλιακών συστημάτων για θέρμανση νερού χρήσης.
 • Εγκατάσταση ηλιακών συστημάτων για θέρμανση πισίνων.
 • Εγκατάσταση ηλιακών συστημάτων για υποστήριξη του συστήματος θέρμανσης χώρου.
 • Εγκατάσταση ηλιακών συστημάτων για υποστήριξη του συστήματος ψύξης χώρου με συστήματα απορρόφησης.