Κλιματισμός

Η GLOBAL-ENERGY Solutions Ltd έχοντας άρτια εκπαιδευμένα και πιστοποιημένα συνεργεία μπορεί να εφαρμόσει όλες τις μεθόδους κλιματισμού σε οποιοδήποτε χώρο (σπίτια –ξενοδοχεία –νοσοκομεία –βιομηχανικούς χώρους). Οι παρακάτω εφαρμογές μπορούν να εφαρμοστούν σε μικρές εγκαταστάσεις σπίτια /μαγαζιά έως και πολύ μεγάλες ξενοδοχεία /βιομηχανικά κτίρια. Οι βασικές λειτουργίες που επιτελούνται σε ένα σύστημα κλιματισμού είναι: ΘέρμανσηΕίναι η […]

Υδροηλεκτρικά

ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ   Η Υδροηλεκτρική Ενέργεια (Υ/Ε) είναι η ενέργεια η οποία στηρίζεται στην εκμετάλλευση και τη μετατροπή της δυναμικής ενέργειας του νερού των λιμνών και της κινητικής ενέργειας του νερού των ποταμών σε ηλεκτρική ενέργεια. Η μετατροπή αυτή γίνεται σε δύο στάδια. Στο πρώτο στάδιο, μέσω της πτερωτής του στροβίλου, έχουμε την μετατροπή της […]

Net metering

Ο συμψηφισμός παραγόμενης-καταναλισκόμενης ενέργειας (γνωστός με τον όρο net-metering) αποτελεί ένα από τα εργαλεία προώθησης της αυτοπαραγωγής και ιδιοκατανάλωσης με ΑΠΕ και εφαρμόζεται σε διάφορες χώρες, κυρίως για εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών. Το net-metering επιτρέπει στον καταναλωτή να καλύψει ένα σημαντικό μέρος των ιδιοκαταναλώσεών του, ενώ παράλληλα του δίνει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει το δίκτυο για έμμεση […]

Dünya 2013’ü 397.59 ppm’lik Karbondioksit Yoğunluğu İle Kapattı…

alt

  Tarih: 02/01/2014   Atmosferdeki karbondioksit yoğunluğu 2013’te en yüksek seviyeye ulaşmıştı. Dünya atmosferindeki karbondioksit yoğunluğu 2013’ün son gününde 397.59 ppm  olarak ölçüldü.   Dünya atmosferindeki karbondioksit yoğunluğu 2013’ün son gününde 397.59 ppm olarak ölçüldü.    Havai’deki Mauna Loa gözlemevinde yapılan ölçümlerde bu değer 9 Mayıs 2013 tarihinde 400.03 ppm ile tarihteki en yüksek noktasına ulaşmıştı. […]

Isı Pompalarının Enerji Verimliliğindeki Yeri

Tarih: 19/11/2013 Isı pompası, ısı enerjisini bir ortamdan diğer bir ortama taşıma prensibine dayanan ve elektrikle beslenen bir sistemdir. Gerekli şartlar sağlandığında yüksek miktarlarda enerji düşük maliyetlerle kullanımını sağlarlar. Çoğu insanımız için ısı pompası yeni yeni bilinen bir sistemdir. Hâlbuki işyerlerimiz de evlerimizde ısı pompası ile aynı mantıkta çalışan buzdolabı ve klima gibi cihazlar vardır. […]

Türkiye Yenilenebilir Enerji Politikasını Değiştirmelidir!

Tarih: 19/11/2013 Enerji yaşadığımız çağa damgasını vurmuş bir yaşam kaynağıdır. Dünyanın enerji kaynaklarının önemi giderek artmakta ve özellikle arz güvenliğinin önemi sürekli vurgulanmaktadır. Enerji ihtiyacının ve güvenliğinin sürekli vurgulanmasında, enerjinin neredeyse tüm üretim faaliyetleri içinde yer alması yanında insanlığın daha yüksek bir yaşam standardına ulaşma ve bunu sürekli kılma isteğinin enerji teminine bağlı olması yatmaktadır. […]

Sizin Binanızın Enerji Kimlik Belgesi (EKB) Notu Kaç?

Tarih: 19/11/2013 Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın Enerji Kimlik Belgesi (EKB) bulunmayan binaların satışının zorlaşacağı söylemiyle ilgili görüşlerini dile getiren Eva Gayrimenkul Değerleme Direktörü Özhan Yurtseven; “2007 yılında yayınlanan “Enerji Verimliliği Kanunu” ve 2008 yılında yayınlanan “Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği” ile yeni yapılan binalar 1 Ocak 2011 tarihinden itibaren zorunlu olarak Enerji Kimlik Belgesi […]