Εφαρμογές

Εξοικονόμηση ενέργειας κτιρίων   Ανανεώσιμές πηγές ενέργειας   Θέρμανση-ψύξη-εξαερισμός   Ηλεκτρομηχανολογικά   Ενεργειακές υπηρεσίες   Φωτισμός LED   Έξυπνο σπίτι

Αντλίες θερμότητας

logo hitachi

  Οι αντλίες θερμότητας είναι συσκευές που μεταφέρουν θερμότητα από μία πηγή “χαμηλής θερμοκρασίας” προς μια δεξαμενή υψηλότερης θερμοκρασίας. Η αντλία θερμότητας χρησιμοποιεί μια μορφή ενέργειας (συνήθως ηλεκτρική), για να μπορεί να πραγματοποιεί τη μεταφορά θερμικής ενέργειας.   Οι πιο διαδεδομένες αντλίες θερμότητας είναι οι αντλίες αέρος-νερού. Οι συγκεκριμένες αντλίες χρησιμοποιούν τη  θερμική ενέργεια του […]

Διασυνδεδεμένα φωτοβολταϊκά συστήματα

efarmoges diasyndemena

Τι είναι τα φωτοβολταϊκά συστήματα; Το φωτοβολταϊκό φαινόμενο ανακαλύφθηκε το 1839 και εφαρμόστηκε στα τέλη του 1950 σε δορυφορικά συστήματα. Με τα φωτοβολταϊκά συστήματα η ηλιακή ενέργεια μετατρέπεται σε ηλεκτρική. Τυπικά αποτελούνται από τα φωτοβολταϊκά πλαίσια (πάνελ) και τα ηλεκτρονικά συστήματα (αντιστροφείς), τα οποία διαχειρίζονται την ενέργεια που παράγεται από τα φωτοβολταϊκά πλαίσια. Στα αυτόνομα […]