Συχνές ερωτήσεις σχετικά με το Net metering

1. Τι είναι η ανάπτυξη φωτοβολταϊκών συστημάτων (ΦΒ) από αυτοπαραγωγούς με ενεργειακό συμψηφισμό (Net Metering); Η ανάπτυξη φωτοβολταϊκών συστημάτων από αυτοπαραγωγούς θεσπίστηκε με την ΥΑ ΑΠΕΗΛ/Α/Φ1/οικ.24461 (ΦΕΚ Β’ 3583/31.12.2014) και αφορά στην εγκατάσταση σταθερών φωτοβολταϊκών συστημάτων για την κάλυψη ιδίων αναγκών από καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας, με εφαρμογή ενεργειακού συμψηφισμού. Ως ενεργειακός συμψηφισμός νοείται ο συμψηφισμός […]

Βιομηχανικές στέγες

Οδηγός για τη διασύνδεση Φωτοβολταϊκών – τι προβλέπει η νομοθεσία ΒΗΜΑ 1 Αίτηση για χορήγηση Προσφοράς Σύνδεσης Όταν ο ενδιαφερόμενος επενδυτής κάνει αίτηση στον αρμόδιο Διαχειριστή (ΔΕΔΔΗΕ για τα συστήματα που συνδέονται στη χαμηλή και μέση τάση, ΑΔΜΗΕ για τα συστήματα που συνδέονται στην υψηλή τάση), ο Διαχειριστής οφείλει σύμφωνα με το νόμο (Ν.3468/2006) να χορηγήσει Προσφορά Σύνδεσης […]

Φωτοβολταϊκά πάρκα

Οδηγός για τη διασύνδεση Φωτοβολταϊκών -τι προβλέπει η νομοθεσία   ΒΗΜΑ 1   Αίτηση για χορήγηση Προσφοράς Σύνδεσης   Όταν ο ενδιαφερόμενος επενδυτής κάνει αίτηση στον αρμόδιο Διαχειριστή (ΔΕΔΔΗΕ για τα συστήματα που συνδέονται στη χαμηλή και μέση τάση, ΑΔΜΗΕ για τα συστήματα που συνδέονται στην υψηλή τάση), ο Διαχειριστής οφείλει σύμφωνα με το νόμο (Ν.3468/2006) να […]

Οικιακές στέγες

diktyo

  Untitled Document Πού εφαρμόζεται το Ειδικό Πρόγραμμα; Το Ειδικό Πρόγραμμα αφορά όλη την επικράτεια. Ως μέγιστη ισχύς των ΦΒ συστημάτων ανά εγκατάσταση ορίζεται για την ηπειρωτική χώρα, τα Διασυνδεδεμένα με το ηπειρωτικό Σύστημα Νησιά και την Κρήτη τα 10 kWp και για τα λοιπά Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά τα 5 kWp. Πού μπορεί να εγκατασταθεί […]