Ηλιοθερμία

iliothermia1

Τι είναι η Ηλιοθερμία; Η Ηλιοθερμία είναι η τεχνολογία που χρησιμοποιεί τον ήλιο για την παραγωγή θερμότητας, τόσο για την παροχή ζεστού νερού χρήσης όσο και για τη θέρμανση εσωτερικών χώρων. Τα ηλιακά θερμικά συστήματα μπορούν να εγκατασταθούν τόσο σε κτίρια κατοικιών, όσο και σε κτίρια αθλητικών εγκαταστάσεων ή ξενοδοχείων. Διακρίνονται στα συστήματα απλού ηλιακού […]