Μονωτικά υλικά

Τα υλικά που χρησιμοποιεί η εταιρεία μας είναι πιστοποιημένα  από τον ΕΟΤΑ και ικανοποιούν την προδιαγραφή ETAG 2004. Με την υλοποίηση μίας ολοκληρωμένης εφαρμογής μονώσεων επιτυγχάνεται εξοικονόμηση ενέργειας για θέρμανση και ψύξη έως και 60%.

Κουφώματα

  ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΤΗΣ GLOBAL-ENERGY Solutions Ltd   Θερμομόνωση. Τα συνθετικά κουφώματα της GLOBAL-ENERGY Solutions Ltd κατασκευάζονται από προφίλ PVC-U που σύμφωνα με τις οδηγίες του DIN EN 4108 πληρούν υψηλές απαιτήσεις θερμικής μόνωσης και αποκλείουν την συγκέντρωση υδρατμών στην εσωτερική πλευρά του σπιτιού. Ο συντελεστής θερμομόνωσης των κουφωμάτων είναι K= 1,1 W/(m2K). […]