Σκοπός του προγράμματος “Ανακαινίζω-Νοικιάζω” είναι να επιδοτηθούν και να διατεθούν προς ενοικίαση τουλάχιστον 12.500 κλειστά σπίτια.

Οι αιτήσεις συμμετοχής θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά σε ειδική πλατφόρμα που δημιουργήθηκε στο gov.gr και θα τεθεί σε εφαρμογή μέσα στις επόμενες ημέρες.

Το ανώτατο επιδοτούμενο κόστος της ανακαίνισης ορίζεται σε 10.000 Ευρώ και το ποσοστό της επιδότησης σε 40%, δηλαδή για ανακαίνιση με κόστος 10.000 Ευρώ η επιδότηση που θα ληφθεί είναι 4.000 Ευρώ.

Το ποσό της επιδότησης θα χορηγείται με προϋπόθεση να έχουν εξοφληθεί ηλεκτρονικά τα σχετικά τιμολόγια και εφόσον μετά την ανακαίνιση οι ιδιοκτήτες προχωρήσουν σε μίσθωση τριετούς τουλάχιστον διάρκειας.

Προϋποθέσεις του προγράμματος

  • Εμβαδό κατοικίας έως 100 τ.μ. σε αστικά κέντρα
  • Οι Ωφελούμενοι θα πρέπει να έχουν τουλάχιστον 50% επικαρπία ή πλήρη κυριότητα για να υποβάλουν αίτηση στο πρόγραμμα
  • Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα δε θα πρέπει να υπερβαίνει τις 40.000 Ευρώ και το σύνολο της ακίνητης περιουσίας τις 300.000 Ευρώ
  • Επιλέξιμα είναι τα ακίνητα που δηλώθηκαν ως κενά κατά τη δήλωση Ε2 των τριών τελευταίων ετών
  • Οι Ωφελούμενοι δε θα πρέπει να έχουν επιδοτηθεί για την ενεργειακή αναβάθμιση ή ανακαίνιση οποιουδήποτε ακινήτου τους την τελευταία πενταετία.