Εξοικονομώ Επιχειρώντας

Πρόγραμμα Εξοικονομώ 2021 - 2022

Επικοινωνήστε μαζί μας για το Πρόγραμμα Εξοικονομώ 2021 – 2022 για να ετοιμάσουμε την αίτηση σας.

Εξοικονομώ Επιχειρώντας 2022

Σε τροχιά άμεσης υλοποίησης μπαίνουν τρία προγράμματα του «Εξοικονομώ» από τις αρχές Δεκεμβρίου μέχρι το τέλος του έτους, που θα χρηματοδοτηθούν με κεφάλαια ύψους 1,782 δισ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και τα οποία θα ανέλθουν συνολικά στα 2,782 δισ. ευρώ, αν συνυπολογιστεί και η ίδια συμμετοχή των δικαιούχων.

Πρόκειται για τα εξής:

  • Το νέο «Εξοικονομώ» κατοικιών, που θα επιδοτήσει την ενεργειακή αναβάθμιση 105.000 ακινήτων και -σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες της Realnews- η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή των αιτήσεων θα ανοίξει στις 6 Δεκεμβρίου 2021. Το κονδύλι που θα διατεθεί ανέρχεται σε 632 εκατ. ευρώ και συνολικά θα φτάσει το 1 δισ. ευρώ. Η επιδότηση ξεκινά από το 40% και φτάνει έως και το 75%.
  •  Το «Εξοικονομώ» των επιχειρήσεων (εφαρμόζεται για πρώτη φορά). Η ηλεκτρονική πλατφόρμα ένταξης αναμένεται να ανοίξει στα τέλη Δεκεμβρίου. Αφορά την ενεργειακή επιδότηση από 9.700 έως 10.000 πολύ μικρών, μικρομεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων. Το σχετικό κονδύλι από το Ταμείο Ανάκαμψης ανέρχεται στα 450 εκατ. ευρώ και εκτιμάται ότι συνολικά θα αγγίξει το 1 δισ. ευρώ.

 

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί σε δύο φάσεις:

Πρώτα θα ανοίξει το πρόγραμμα ύψους 250 εκατ. ευρώ για μικρομεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις του δευτερογενούς και του τριτογενούς τομέα της οικονομίας, συμπεριλαμβανομένων των ξενοδοχειακών, και εν συνεχεία, εντός του πρώτου τριμήνου του 2022, το δεύτερο υποπρόγραμμα ύψους 200 εκατ. ευρώ, που αφορά τις πολύ μικρές επιχειρήσεις.

Η επιδότηση θα διαμορφωθεί, σύμφωνα με τις πληροφορίες, τουλάχιστον στο 45% και θα εξαρτάται από μια σειρά παραμέτρων. Για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις θα δοθεί έμφαση στην προμήθεια και εγκατάσταση ενεργειακά αποδοτικού εξοπλισμού σε θέρμανση, φωτισμό, κλιματισμό για πολύ μικρές επιχειρήσεις.

  • Το «Εξοικονομώ» στο Δημόσιο για την ενεργειακή αναβάθμιση των δημόσιων κτιρίων (σχολεία, νοσοκομεία, αθλητικές εγκαταστάσεις, κτίρια κεντρικής διοίκησης κ.ά.). Και αυτό το πρόγραμμα εφαρμόζεται για πρώτη φορά και αναμένεται να ξεκινήσει επίσης στα τέλη του 2021. Ο συνολικός προϋπολογισμός του ανέρχεται σε 700 εκατ. ευρώ.

 

Εξοικονομώ για Επιχειρήσεις

Aπό το σύνολο των επιδοτούμενων επιχειρήσεων, εκτιμάται ότι οι 8.500 θα είναι πολύ μικρές και 1.200 μεσαίες και μεγαλύτερες σε διάφορους παραγωγικούς τομείς, όπως στον τουρισμό και στον αγροδιατροφικό τομέα, ενώ δικαίωμα συμμετοχής έχουν ιδιωτικά γραφεία και εμπορικά κτίρια.

Tο ελάχιστο ύψος της επιδότησης εκτιμάται στο 45% και θα καθορίζεται από το είδος των επιλέξιμων δαπανών, την περιοχή στην οποία δραστηριοποιείται η επιχείρηση και το μέγεθός της.

Όσον αφορά στις παρεμβάσεις, προβλέπεται εγκατάσταση ενεργειακά αποδοτικού εξοπλισμού και συστημάτων όπως παραγωγής ζεστού νερού/ ατμού και εξοπλισμός ανάκτησης απορριπτόμενης θερμότητας, στην αποθήκευση, στη διανομή προϊόντων, καθώς και στη λειτουργία των εταιρειών (π.χ. αναβάθμιση συστήματος φωτισμού, εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων κ.ά.).

Επίσης, προβλέπονται ενεργειακές αναβαθμίσεις στο κτιριακό κέλυφος (θερμομόνωση τοιχοποιίας – δαπέδου, στέγης κ.λπ., ενεργειακά κουφώματα/υαλοπίνακες, συστήματα σκίασης κ.ά.).

Έμφαση θα δοθεί και στην κατασκευή φωτοβολταϊκών από τις επιχειρήσεις, προκειμένου να αυτοκαταναλώνουν ενέργεια και να έχουν χαμηλότερα τιμολόγια. Για την ενεργειακή απόδοση στον τριτογενή και στον δευτερογενή τομέα για μεσαίες και μεγαλύτερες επιχειρήσεις, θα πραγματοποιηθούν δύο υποχρεωτικοί ενεργειακοί έλεγχοι.

Όσο για τις πολύ μικρές, θα καθοριστούν ελάχιστες απαιτήσεις για την ενεργειακή απόδοση του εξοπλισμού. Οι δράσεις του προγράμματος θα υλοποιηθούν μέσω πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων, με εκτιμώμενη έναρξη έως τα τέλη του 2021.

(enikonomia.gr)