Πρόσφατα

Πρόγραμμα Εξοικονομώ 2021 - 2022

Επικοινωνήστε μαζί μας για το Πρόγραμμα Εξοικονομώ 2021 – 2022 για να ετοιμάσουμε την αίτηση σας.

Έρχεται ο διαμοιρασμός ενέργειας ΑΠΕ μεταξύ ομάδων νοικοκυριών

Το θεσμό των ενεργών καταναλωτών και του διαμοιρασμού ενέργειας εισάγει η πρόταση της Κομισιόν για το νέο μοντέλο της αγοράς που παρουσιάζεται αυτή την εβδομάδα. Με τον τρόπο αυτό η Ε.Ε. θέλει να ενδυναμώσει τους καταναλωτές και να τους δώσει ενεργό ρόλο.

Συγκεκριμένα, στο προσχέδιο της πρότασης προβλέπεται ότι όλα τα νοικοκυριά, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και οι δημόσιοι φορείς θα μπορούν να συμμετέχουν στο διαμοιρασμό ενέργειας ως ενεργοί καταναλωτές.

Η συγκεκριμένη κατηγορία καταναλωτών θα μπορεί να μοιράζεται την ενέργεια που παράγεται μέσω ΑΠΕ με βάση ιδιωτικές συμφωνίες ή μέσω νομικής οντότητας με όριο τα 100 μεγαβάτ εγκατεστημένης ισχύος. Επίσης, προβλέπεται η δυνατότητα χρήσης φορέα που θα αναλαμβάνει την εγκατάσταση, τη λειτουργία, τη μέτρηση και τη συντήρηση της μονάδας ΑΠΕ ή αποθήκευσης εκ μέρους τους.

Στο κείμενο αναφέρεται χαρακτηριστικά:

“Ενεργοί καταναλωτές που κατέχουν ή ενοικιάζουν μονάδα παραγωγής θα έχουν το δικαίωμα να μοιράζονται την υπερβάλλουσα παραγωγή και να ενδυναμώσουν άλλους καταναλωτές να κάνουν το ίδιο, ή να μοιραστούν την παραγωγή ΑΠΕ ή αποθήκευσης μέσω εγκαταστάσεων κοινής ιδιοκτησίας είτε άμεσα είτε μέσω τρίτων”.

“Ο διαμοιρασμός ενέργειας επιτρέπει τη συλλογική κατανάλωση αυτοπαραγόμενης ή αποθηκευμένης ενέργειας που διοχετεύεται στο δίκτυο από ενεργούς καταναλωτές που λειτουργούν από κοινού. Τα κράτη-μέλη θα δημιουργήσουν την κατάλληλη πληροφοριακή υποδομή που θα επιτρέψει ένα συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο. Η παραγωγή ΑΠΕ διανέμεται με βάση στατικές, μεταβλητές ή δυναμικές μεθόδους που θα προκαθορίζονται”.

Με αφορμή τα παραπάνω, η Κομισιόν ζητά από τα κράτη-μέλη να εξασφαλίσουν ότι οι ενεργοί καταναλωτές:

α) Θα έχουν το δικαίωμα συμψηφισμού της διαμοιρασμένης ενέργειας με την κατανάλωσή τους.

β) θα επωφελούνται από τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της συγκεκριμένης οδηγίας εκτός από την περίπτωση νοικοκυριών με εγκατεστημένη ισχύ έως 10,8 κιλοβάτ (έως 50 κιλοβάτ για πολυκατοικίες) με χρήση συμφωνιών peer-to-peer.

γ) Θα έχουν πρόσβαση σε συμβόλαια με διαφανείς όρους σχετικά με την εμπορία μεταξύ νοικοκυριών και την ενοικίαση ή την επένδυση σε εξοπλισμό.

δ) Δεν θα αντιμετωπίζονται διακριτά και άδικα από τους συμμετέχοντες στην αγορά.

Πηγή: Energypress