Πρόσφατα

Πρόγραμμα Εξοικονομώ 2021 - 2022

Επικοινωνήστε μαζί μας για το Πρόγραμμα Εξοικονομώ 2021 – 2022 για να ετοιμάσουμε την αίτηση σας.

Παράταση στις σημερινές ταρίφες εκτός διαγωνισμού για τα φωτοβολταϊκά έως 500kW μέχρι 31/12/2024

Σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο πρόσφατα ψηφισθέν νομοσχέδιο του ΥΠΕΝ, προκύπτουν μεταξύ άλλων οι εξής αλλαγές, όπως τις καταγράφει ο ΣΕΦ:

  • Οι τρέχουσες τιμές αναφοράς για φωτοβολταϊκά θα ισχύουν μέχρι και τις 31/8/2024. Μετά, το 65,74 €/MWh θα πέσει στο 63 €/MWh. Αντιστοίχως, η τιμή αναφοράς για Ενεργειακές Κοινότητες θα πέσει από 68,87 €/MWh σε 65 €/MWh (πήραν παράταση ένα ακόμη χρόνο).
  • Μετά την 1/1/2025 δεν μπορεί να υπογραφεί σύμβαση λειτουργικής ενίσχυσης για φωτοβολταϊκούς σταθμούς, χωρίς την προηγούμενη συμμετοχή σε ανταγωνιστική διαδικασία (ήταν από 1/1/2023).
  • Οι Ενεργειακές Κοινότητες (με εξαίρεση αυτές στις οποίες συμμετέχουν ΟΤΑ ή έχουν περισσότερα από 60 μέλη, εκ των οποίων τουλάχιστον τα 50 είναι φυσικά πρόσωπα) δεν μπορούν μετά την 30/9/2024 να συνάψουν περισσότερες από 2 συμβάσεις λειτουργικής ενίσχυσης για φωτοβολταϊκούς σταθμούς ισχύος έως 0,5 MW έκαστος, χωρίς την προηγούμενη συμμετοχή σε ανταγωνιστική διαδικασία (ήταν 30/11/2022).
  • Όσοι έχουν σύμβαση λειτουργικής ενίσχυσης ή θα καταρτίσουν μέχρι τις 31/12/2023, έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν στην αγορά, χωρίς να λαμβάνουν λειτουργική ενίσχυση, για χρονικό διάστημα που άρχεται με την έκδοση της άδειας λειτουργίας του σταθμού ή την ενεργοποίηση της σύνδεσης σε περίπτωση Εξαιρούμενου Σταθμού, και δεν υπερβαίνει τα 2 έτη.
  • Για το διάστημα αυτό, αναστέλλεται προσωρινά η εφαρμογή της σύμβασης λειτουργικής ενίσχυσης. Η διάρκεια ισχύος της σύμβασης και της άδειας λειτουργίας του σταθμού παρατείνεται για ίσο χρονικό διάστημα.