Πρόσφατα

Πρόγραμμα Εξοικονομώ 2021 - 2022

Επικοινωνήστε μαζί μας για το Πρόγραμμα Εξοικονομώ 2021 – 2022 για να ετοιμάσουμε την αίτηση σας.

Παράταση του μηχανισμού στήριξης σταθερής ταρίφας για τα μικρά φωτοβολταϊκά έως το τέλος του 2023

Την δυνατότητα να συνεχίσουν και εντός του 2023 να κατακυρώνουν ταρίφα εκτός διαγωνισμών «μικρά» φωτοβολταϊκά (έως 500 κιλοβάτ) και αιολικά πάρκα (έως 6 Μεγαβάτ), όπως έχει γράψει το energypress, προβλέπει το νομοσχέδιο του ΥΠΕΝ που κατατέθηκε στη Βουλή πριν δύο μέρες.

Στην περίπτωση των «μικρών» φωτοβολταϊκών ιδιωτών, η διορία επεκτείνεται μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου. Η αντίστοιχη προθεσμία για τα φωτοβολταϊκών ενεργειακών κοινοτήτων τίθεται για τις 30 Σεπτεμβρίου 2023, με όριο σύναψης έως δύο συμβάσεων λειτουργικής ενίσχυσης για φωτοβολταϊκούς σταθμούς ισχύος έως 0,5 Μεγαβάτ έκαστος, χωρίς την προηγούμενη συμμετοχή σε ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών. Για τα «μικρά» αιολικά πάρκα, η επέκταση καλύπτει το διάστημα μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2024.

Στην περίπτωση των ιδιωτών εξακολουθεί να εφαρμόζεται η προϋπόθεση που ίσχυε και τα προηγούμενα έτη, δηλαδή ο όρος ότι μετά την 1η Ιανουαρίου 2021, κάθε ιδιώτης θα μπορεί να κλειδώσει ταρίφα εκτός διαγωνισμών μόνο για ένα «μικρό» φωτοβολταϊκό. Από την άλλη πλευρά, το «κλείδωμα» Τιμής Αναφοράς εκτός διαγωνισμών θεωρητικά καταλαμβάνει και νέα έργα, δηλαδή μονάδες για τις οποίες θα υποβληθεί αίτηση σύνδεσης μέσα στο 2023. Ωστόσο, είναι απίθανο να γίνει πραγματικότητα αυτή η θεωρητική δυνατότητα, καθώς θα έπρεπε πρώτα να ξεκινήσει ξανά να υποδέχεται αιτήσεις σύνδεσης ο ΔΕΔΔΗΕ και να χορηγήσει μέσα στο έτος προσφορά σύνδεσης σε ένα τέτοιο νέο έργο.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου για το άρθρο 111: «Με την προτεινόμενη διάταξη δίνονται παρατάσεις ενός έτους για Φ/Β σταθμούς και δύο ετών για αιολικούς σταθμούς σε φυσικά και νομικά πρόσωπα καθώς και ενεργειακές κοινότητες για υπογραφή συμβάσεων λειτουργικής ενίσχυσης για φωτοβολταϊκά και αιολικά εκτός ανταγωνιστικών διαδικασιών. Η ρύθμιση απαιτείται καθόσον η σχετική προθεσμία έληξε την 31η.12.2022, είναι σύμφωνη με τις Κατευθυντήριες Γραμμές Κρατικών Ενισχύσεων».

Πηγή: energypress