Πρόσφατα

Πρόγραμμα Εξοικονομώ 2021 - 2022

Επικοινωνήστε μαζί μας για το Πρόγραμμα Εξοικονομώ 2021 – 2022 για να ετοιμάσουμε την αίτηση σας.

Ως 31 Μαρτίου η προθεσμία ανάρτησης των πολυγώνων σταθμών ΑΠΕ με τροπολογία του ΥΠΕΝ

Οι κάτοχοι εν λειτουργία εξαιρούμενων σταθμών Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., έχουν προθεσμία μέχρι 31η Μαρτίου 2023 για να αναρτήσουν τα πολύγωνα των σταθμών τους στη γεωπληροφοριακή πλατφόρμα του Φορέα Αδειοδότησης, όπως προβλέπεται από τροπολογία που κατέθεσε το ΥΠΕΝ.

Ειδικότερα, ο ενδιαφερόμενος ενημερώνει το Φορέα Αδειοδότησης του άρθρου 20 του ν. 4685/2020 (Α’ 92), σχετικά με την ακριβή θέση εγκατάστασης του σταθμού (συντεταγμένες πολυγώνου και θέσεων ανεμογεννητριών, εψόσον πρόκειται για αιολικό σταθμό), υτιοβάλλοντας γεωχωρικά δεδομένα, σύμφωνα τις Οδηγίες του ανωτέρω Φορέα Αδειοδότησης. Ο Φορέας Αδειοδότησης του άρθρου 20 του ν. 4685/2020 απεικονίζει γεωγραφικά σε ειδική προσβάσιμη εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Μητρώου την ακριβή Θέση εγκατάστασης του σταθμού (πολύγωνο και Θέσεις ανεμογεννητριών, εψόσον πρόκειται για αισλικό σταθμό) και εκδίδει Βεβαίωση Καταχώρησης Πολυγώνου Εξαιρούμενου Σταθμού.

Ο Ενδιαφερόμενος προσκομίζει στον Διαχειριστή Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εγγυήσεων Προέλευσης (Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε.) ή στον Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.) Βεβαίωση Καταχώρησης Πολυγώνου Εξαιρούμενου Σταθμού, εντός της ως άνω προθεσμίας.

Σε περίπτωση μη προσκόμισης της ανωτέρω Βεβαίωσης, αναστέλλεται η καταβολή αποζημίωσης ή η λειτουργική ενίσχυση στο πλαίσιο των σχετικών συμβάσεων με τη Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε. ή την ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για τα Διασυνδεμένα Νησιά.»

Πηγή: energypress (του Χάρη Αποσπόρη)