Πρόσφατα

Πρόγραμμα Εξοικονομώ 2021 - 2022

Επικοινωνήστε μαζί μας για το Πρόγραμμα Εξοικονομώ 2021 – 2022 για να ετοιμάσουμε την αίτηση σας.

Άνοιξαν οι αιτήσεις για χορήγηση προσφοράς σύνδεσης μικρών ανεμογεννητριών στα ΜΔΝ (07/10/2020)

Στην υποβολή αίτησης για την χορήγηση Προσφοράς Σύνδεσης για μικρά αιολικά ισχύος μικρότερης ή ίσης των 60 kW στα μη διασυνδεδεμένα νησιά μπορούν να προχωρήσουν οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές, όπως ανακοίνωσε σχετικά ο ΔΕΔΔΗΕ.

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται στις αρμόδιες περιοχές του ΔΕΔΔΗΕ όπως αναγράφονται στον Πίνακα Περιοχών ΔΕΔΔΗΕ ΜΔΝ, ενώ, ταυτόχρονα, ο Διαχειριστής θέτει όριο στα δύο αιτήματα για προσφορά σύνδεσης ανά φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

Αναλυτικότερα, στα μη διασυνδεμένα νησιά, η συνολική ισχύς των σταθμών μικρών ανεμογεννητριών που θα εγκατασταθούν σε κάθε ηλεκτρικό σύστημα θα προσμετράται στο εκάστοτε ισχύον περιθώριο ισχύος για εγκατάσταση μικρών ανεμογεννητριών του συστήματος αυτού, σύμφωνα με τη σχετική απόφαση της ΡΑΕ.

Η μέγιστη ολική ισχύς των σταθμών μικρών ανεμογεννητριών στα ΜΔΝ προσδιορίζεται από τα διαθέσιμα περιθώρια ισχύος διείσδυσης των ΑΠΕ στα Ηλεκτρικά Συστήματα-Συμπλέγματα των ΜΔΝ, σύμωνα με την Απόφαση της ΡΑΕ 616/21.12.2016, όπως αναγράφονται στον Πίνακα Περιθωρίων μικρών ανεμογεννητριών (δείτε παρακάτω).

perithoria mikron anemogennitrion

Πίνακας Περιθωρίων Μικρών Ανεμογεννητριών στα ΜΔΝ

Επιπρόσθετα, ο ΔΕΔΔΗΕ ενημερώνει ότι δεν θα ικανοποιούνται περισσότερα από δύο αιτήματα για προσφορά σύνδεσης ανά φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ανά φορείς στη μετοχική ή εταιρική σύνθεση των οποίων συμμετέχει το ίδιο πρόσωπο ή νομικό πρόσωπο με ποσοστό άνω του 50%, καθώς και αιτήματα για σταθμούς, για τη σύνδεση των οποίων απαιτείται, σε ευθεία απόσταση, ανάπτυξη νέου δικτύου μέσης τάσης μήκους άνω των 1000 μέτρων.

Τέλος, υπογραμμίζεται πως για την περίπτωση των αιτήσεων σύνδεσης μικρών ανεμογεννητριών που είχαν υποβληθεί το 2013, αυτές θα πρέπει να υποβληθούν εκ νέου, ώστε να ικανοποιούν τις προβλέψεις της πρόσφατης υπουργικής απόφασης, που «ξεπαγώνει» τη συγκεκριμένη κατηγορία ΑΠΕ. Να θυμίσουμε ότι ο ΔΕΔΔΗΕ είχε σταματήσει να δέχεται αιτήματα από τον Δεκέμβριο του 2013.

 

B2Green