Πρόσφατα

Πρόγραμμα Εξοικονομώ 2021 - 2022

Επικοινωνήστε μαζί μας για το Πρόγραμμα Εξοικονομώ 2021 – 2022 για να ετοιμάσουμε την αίτηση σας.

Απαλλαγή από αδειοδοτήσεις για φωτοβολταϊκά από 500 kw έως 1 MW (13/02/2020)

13022020

Την απαλλαγή από τις περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις για τα φωτοβολταϊκά ισχύος μεταξύ 500 kw-1 ΜW, εξετάζει
το υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας, στο πλαίσιο του σχεδίου νόμου για την απλοποίηση των διαδικασιών.
 
Σύμφωνα με τις πληροφορίες του “Energypress“, πρόκειται ουσιαστικά για την εφαρμογή  εξαγγελίας του Γενικού
Γραμματέα Φυσικού Περιβάλλοντος & Υδάτων, Κωνσταντίνου Αραβώση, ότι έργα που υπάγονται σήμερα στις κατηγορίες
Α1 και Α2 θα μεταταγούν στην κατηγορία Β, προκειμένου να “ελαφρυνθεί” η περιβαλλοντική τους αδειοδότηση.
 
Σήμερα, ο επενδυτής απαλλάσσεται από την οποιαδήποτε υποχρέωση περιβαλλοντικής αδειοδότησης μόνο για
φωτοβολταϊκά μέχρι 500 kW. Στη κατηγορία από 500 kW-2 MW απαιτούνται Πρότυπες Περιβαλλοντικές
Δεσμεύσεις (ΠΠΔ), ενώ για έργα από 2 MW και πάνω χρειάζεται απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ).
 

Οι προτάσεις

130220

  • Έργα από 500 kW μέχρι και 1 MW απαλλάσσονται πλήρως από περιβαλλοντική αδειοδότηση.
  • Έργα από 1-10 ΜW, απαιτείται μόνο η Πρότυπη Περιβαλλοντική Δέσμευση (ΠΠΔ).
 
Συνεπώς αυξάνεται το όριο απαλλαγής από περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις, για εκατοντάδες μικρά και με-
σαία φωτοβολταϊκά, που με τη σειρά του σημαίνει ότι ένας μεγάλος όγκος έργων, μετατάσσεται στη λιγότερο χρο-
νοβόρο διαδικασία.
 

Διευκόλυνση, ταχύτητα

Επιπλέον απαλλάσσονται οι υπηρεσίες του ΥΠΕΝ από το βάρος παροχής αδειοδοτήσεων ενός μεγάλου αριθ-
μού έργων, άρα αποκτούν περισσότερο χρόνο για να ασχοληθούν με τις πιο “δύσκολες” περιπτώσεις.
Στο ίδιο πλαίσιο προς τα τέλη του 2020 σχεδιάζεται να μπει σε λειτουργία το Ολοκληρωμένο
Πληροφοριακό Σύστημα για τις αδειοδοτήσεις, το οποίο θα εκτυπώνει αυτόματα τη βεβαίωση για τον
επενδυτή (μετά τη κατάργηση της άδειας παραγωγής). Ταυτόχρονα θα αναδιοργανωθεί το περιβαλλοντικό
ηλεκτρονικό μητρώο για τις περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις, καθώς το υφιστάμενο δεν είναι εύχρηστο.
 
 
 
 Πηγή: ecozen.gr