Πρόσφατα

Πρόγραμμα Εξοικονομώ 2021 - 2022

Επικοινωνήστε μαζί μας για το Πρόγραμμα Εξοικονομώ 2021 – 2022 για να ετοιμάσουμε την αίτηση σας.

Απόσυρση ενεργοβόρων κτιρίων (07/04/2015)

Τον κρίσιμο ρόλο της ανακαίνισης κτιρίων για τις ευρωπαϊκές πολιτικές απασχόλησης, ενέργειας και συνοχής υπογραμμίζει εκθεση του Joint Research Centre με τίτλο «Ενεργειακή Ανακαίνιση: Το ατού για μια νέα αρχή για την Ευρώπη

Η έκθεση που παρουσιάστηκε στην εκδήλωση Construction 2020 της Γενικής Διεύθυνσης για την Εσωτερική Αγορά, τη Βιομηχανία, την Επιχειρηματικότητα και τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs – DG GROW), ανέδειξε την επιτακτική ανάγκη συντονισμένης προσπάθειας εξάλειψης των ενεργειακά μη αποδοτικών κτιρίων από το ευρωπαϊκό κτιριακό απόθεμα, προκειμένου να αναπτυχθεί η ευρωπαϊκή οικονομία.

Η έκθεση επιβεβαιώνει οτι η ανακαίνιση του κτιριακού δυναμικού της ΕΕ μπορεί να αποφέρει πολλαπλά οφέλη για την αύξηση της ενεργειακής ασφάλειας και της ανάπτυξης μέσα από τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής οικονομίας, περιγράφοντας με σαφήνεια την προστιθέμενη αξία των εξειδικευμένων δραστηριοτήτων του κατασκευαστικού τομέα.

Προτείνει δε μηχανισμούς για τη διευκόλυνση της μετάβασης στα ενεργειακά αποδοτικά κτίρια, όπως την ομαδοποίηση των μικρότερων έργων δημιουργώντας συστάδες αξιόπιστων εταιρειών που θα εξειδικεύονται στην ενεργειακή ανακαίνιση, και την αύξηση της διαφάνειας των δεδομένων για τα λειτουργικά έξοδα και το κόστος της ενεργειακής ανακαίνισης των κτιρίων.

Δείτε την έκθεση εδώ

Πηγή: b2green.gr