Πρόσφατα

Πρόγραμμα Εξοικονομώ 2021 - 2022

Επικοινωνήστε μαζί μας για το Πρόγραμμα Εξοικονομώ 2021 – 2022 για να ετοιμάσουμε την αίτηση σας.

Αυξάνεται από 1 σε 3 Μεγαβάτ το ανώτατο όριο για εγκατάσταση σταθμών ΑΠΕ με ενεργειακό συμψηφισμό (net metering) (15/12/2020)

Ενισχυμένες δυνατότητες περιορισμού του ενεργειακού κόστους μέσω του net metering θα έχουν στο εξής οι επιχειρήσεις, καθώς ρύθμιση που συμπεριλήφθηκε στο πρόσφατο χωροταξικό νομοσχέδιο αυξάνει στα τρία μεγαβάτ τη μέγιστη ισχύ των μονάδων ΑΠΕ από ένα προηγουμένως.

Η αύξηση της ισχύος αφορά κυρίως μεγάλες επιχειρήσεις για τις οποίες δίνεται ισχυρό κίνητρο να αξιοποιήσουν τα πλεονεκτήματα της εγκατάστασης σταθμών ΑΠΕ με ταυτόχρονο ενεργειακό συμψηφισμό παραγωγής – κατανάλωσης.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται πλέον στο άρθρο 162 του νόμου που τροποποιεί παλαιότερο (3468/2006) :

«Με υπουργική απόφαση είναι δυνατόν να τίθενται, με μέγιστο όριο τα 3 ΜW για τους σταθμούς Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., ανώτατα όρια εγκατεστημένης ισχύος διαφοροποιημένα ανά κατηγορία παραγωγών και ανά ηλεκτρικό σύστημα διασυνδεδεμένο ή αυτόνομο.

Κατά παρέκκλιση των ανωτέρω, ειδικά για σταθμούς Α.Π.Ε. και Σ.Η.ΘΥ.Α. και συστήματα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας του νομικού προσώπου του κράτους ή νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που επιδιώκουν σκοπούς δημοσίου ενδιαφέροντος, γενικής ή τοπικής εμβέλειας, οι οποίοι εγκαθίστανται στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα ή στη νήσο Κρήτη επιτρέπεται η εγκατάστασή τους με εφαρμογή ενεργειακού συμψηφισμού, με μέγιστη ισχύ παραγωγής των σταθμών Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. ίση με το 100% της συμφωνημένης ισχύος κατανάλωσης και, στην περίπτωση που υπάρχει σύστημα αποθήκευσης, με μέγιστη ονομαστική ισχύ του μετατροπέα του συστήματος αποθήκευσης (σε ΚVA) ίση με την ονομαστική ισχύ του σταθμού παραγωγής Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. (σε kW).»

Μετά τη νομοθετική αλλαγή εκτιμάται ότι σύντομα θα εκδοθεί η Υπουργική Απόφαση που θα θέτει τα 3 Μεγαβάτ ως ανώτατο όριο, έναντι του 1 Μεγαβάτ που ίσχυε μέχρι σήμερα.

Η παραπάνω ρύθμιση εκτιμάται ότι μπορεί να οδηγήσει σε ανάπτυξη των έργων αυτού του είδους στη χώρα μας, προκειμένου να συνεισφέρουν περισσότερο προς το στόχο του 2030, με σύμμαχο και την πτώση του κόστους των φωτοβολταϊκών που συνεχίζεται σταθερά τα τελευταία χρόνια.

Η ΡΑΕ ανακοινώνει σήμερα την υπ’ αριθ. 1648/2020 Απόφαση προκειμένου να ενημερωθούν όλοι οι ενδιαφερόμενοι για τους διαγωνισμούς των ΑΠΕ και θα υπάρξει νεότερη Ανακοίνωση της Αρχής για την έναρξη υποβολής των αιτήσεων μόλις δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ).

 

Πηγή: energypress