Πρόσφατα

Πρόγραμμα Εξοικονομώ 2021 - 2022

Επικοινωνήστε μαζί μας για το Πρόγραμμα Εξοικονομώ 2021 – 2022 για να ετοιμάσουμε την αίτηση σας.

Αναπτυξιακός για επενδύσεις σε εγκαταστάσεις άρδευσης, net metering, αποθήκες, θερμοκήπια και στάβλους (7/11/2017)

  

Στα μέσα του τρέχοντος μήνα αναμένεται η έναρξη του Δεύτερου κύκλου των 4 προγραμμάτων του Αναπτυξιακού Νόμου για επενδύσεις σε εγκαταστάσεις άρδευσης, net metering, αγροτικές αποθήκες, θερμοκήπια και στάβλους. Ειδικότερα, αναμένεται η δημοσίευση πρόσκλησης για τα εξής προγράµµατα :

α) «Ενίσχυση Μηχανολογικού Εξοπλισµού»,
β)«Γενικής Επιχειρηµατικότητας»,
γ) «Νέες Ανεξάρτητες µµε» και
δ) «Επενδύσεις Μείζονος Σηµασίας».

Με εξαίρεση το καθεστώς δ) που απευθύνεται µόνο σε μεγάλες επιχειρήσεις, όλα τα υπόλοιπα καθεστώτα απευθύνονται σε :

Ατοµικές επιχειρήσεις.
Eµπορικές εταιρείες.
Συνεταιρισµούς.
Κοιν.Σ.ΕΠ., Αγροτικούς Συνεταιρισµούς, Οµάδες Παραγωγών, Αγροτικές Εταιρικές Συµπράξεις

Το ελάχιστο ύψος επένδυσης ορίζεται έως εξής:

στις 50.000 ευρώ για τις Κοιν.Σ.ΕΠ.
στις 100.000 ευρώ για πολύ µικρές επιχειρήσεις
στις 150.000 ευρώ για µικρές επιχειρήσεις
στις 250.000 ευρώ για µεσαίες επιχειρήσεις και για cluster

Αναλυτικότερα, τα 4 καθεστώτα είναι τα ακόλουθα:

Γενική επιχειρηµατικότητα: Το καθεστώς αυτό, που δέχτηκε και τις περισσότερες αιτήσεις στον α’ κύκλο προκηρύξεων, προσφέρει τις εξής επιλογές ενίσχυσης: Φορολογική απαλλαγή που υπολογίζεται ως ποσοστό επί της αξίας των ενισχυόµενων δαπανών, επιχορήγηση έως 50% του κόστους των δαπανών για τον πρωτογενή τοµέα, leasing εξοπλισµού και επιχορήγηση µισθολογικού κόστους. Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε ορεινές περιοχές, καθώς επίσης σε περιοχές µε µείωση πληθυσµού πάνω από 30%, αλλά και σε παραµεθόριες και νησιωτικές θα µπορούν να λάβουν επιχορήγηση έως 70%.

Νέες ΜΜΕ: ∆ικαιούχοι ορίζονται επιχειρήσεις που ιδρύθηκαν προ 7ετίας. Οι ενισχύσεις που µπορεί να διαλέξει ο δικαιούχος είναι: φορολογική απαλλαγή που υπολογίζεται ως ποσοστό επί της αξίας των ενισχυόµενων δαπανών, επιχορήγηση έως 50% του κόστους των δαπανών, leasing εξοπλισµού και επιχορήγηση µισθολογικού κόστους

Ενισχύσεις για εξοπλισµό: Παρέχει µόνο το κίνητρο της φορολογικής απαλλαγής που συνίσταται στην απαλλαγή από την καταβολή φόρου εισοδήµατος επί των πραγµατοποιούµενων προ φόρου κέρδους σε όσους επενδύσουν σε µηχανολογικό εξοπλισµό και µεταφορικά µέσα.

Μείζονες επενδύσεις: Παρέχει σταθερό φορολογικό πλαίσιο για 12 χρόνια ή φοροαπαλλαγή έως 5 εκατ. ευρώ, ενώ απευθύνεται σε επενδύσεις άνω των 20 εκατ. ευρώ, υπό την προϋπόθεση για κάθε 1 εκατ. ευρώ να δηµιουργείται έως 1 θέση εργασίας.

 

Πηγή: B2Green