Πρόσφατα

Πρόγραμμα Εξοικονομώ 2021 - 2022

Επικοινωνήστε μαζί μας για το Πρόγραμμα Εξοικονομώ 2021 – 2022 για να ετοιμάσουμε την αίτηση σας.

Ανταγωνιστικές διαδικασίες και στη χρηματοδότηση της εξοικονόμησης – Τον πρώτο πιλοτικό διαγωνισμό ετοιμάζει το ΥΠΕΝ (29-05-2020)

 

 

 

Παράλληλα με τα «κλασικά» και πολύ δημοφιλή προγράμματα επιδότησης των παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας από νοικοκυριά και επιχειρήσεις (τύπου «εξοικονομώ») το Υπουργείο ΠΕΝ ετοιμάζεται για πρώτη φορά να εφαρμόσει ένα νέο μοντέλο χρηματοδότησης, μέσω διαγωνισμών.

Το μοντέλο αυτό, σκοπός του οποίου είναι να επιτύχει τη μέγιστη ενεργειακή εξοικονόμηση ανά ευρώ επιδότησης, περιγράφεται στις κατευθυντήριες γραμμές της Ε.Ε. και έχει ήδη εφαρμοστεί σε άλλες χώρες.

Πληροφορίες του energypress αναφέρουν ότι η απόφαση για τον πρώτο πιλοτικό διαγωνισμό εντός του 2020 έχει ληφθεί και θα αφορά κάποιους συγκεκριμένους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας (π.χ. ξενοδοχεία, ή βιομηχανίες). Το ποσό που θα «βγεί» σε αυτόν τον πρώτο διαγωνισμό θα είναι της τάξης των 5 – 10 εκατ. ευρώ και η διαδικασία θα αξιοποιηθεί για να φανούν πιθανά προβλήματα ή η ανάγκη βελτιώσεων.

Οι διαγωνισμοί θα απευθύνονται ουσιαστικά είτε απευθείας στις επιχειρήσεις που θα προβούν σε παρεμβάσεις εξοικονόμησης, είτε σε ένα είδος aggregators (μεγάλες τεχνικές εταιρείες ή εταιρείες εξειδικευμένες στις τεχνολογίες ενεργειακής εξοικονόμησης) και θα είναι πλειοδοτικοί με την έννοια ότι θα κερδίζει το διαγωνισμό εκείνη (ή εκείνες) η εταιρεία που θα δεσμεύεται να φέρει, με το συγκεκριμένο προϋπολογισμό, τη μέγιστη εξοικονόμηση (για παράδειγμα το μέγιστο αριθμό kcal/h).

Εάν δεν πρόκειται για τις ίδιες τις επιχειρήσεις που θα προχωρήσουν σε παρεμβάσεις εξοικονόμησης, ο πλειοδότης του διαγωνισμού, στη συνέχεια, θα απευθύνεται σε επιχειρήσεις αναλαμβάνοντας να εφαρμόσει τις κατάλληλες παρεμβάσεις (μέσα από μια γκάμα επιλέξιμων) ώστε να επιφέρει τη μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας.

Η εμπειρία του εξωτερικού πάντως δείχνει πως μέσω των δημοπρασιών μειώνεται κατακόρυφα το συνολικό κόστος των παρεμβάσεων, ενώ επιτυγχάνεται μόχλευση κεφαλαίων, με αποτέλεσμα να έχει πολύ μεγαλύτερο αποτέλεσμα η όποια δημόσια δαπάνη.

Για την προετοιμασία του πιλοτικού διαγωνισμού (αλλά και για να βγεί η απαραίτητη Υπουργική Απόφαση) το ΥΠΕΝ έχει συστήσει Επιτροπή  που θα εισηγηθεί για τη διαμόρφωση του θεσμικού πλαισίου. Έργο της Επιτροπής μεταξύ άλλων, είναι ο καθορισμός του τύπου και των χαρακτηριστικών των ανταγωνιστικών διαδικασιών, των επιλέξιμων συμμετεχόντων, των επιλέξιμων τεχνολογιών και δράσεων κ.λπ.

Η Επιτροπή θα εισηγηθεί επίσης για την ανάπτυξη του μηχανισμού και των διαδικασιών μέτρησης και επαλήθευσης της επιτευχθείσας εξοικονόμησης ενέργειας από την υλοποίηση των ανταγωνιστικών διαδικασιών.

 

ΠΗΓΗ: ENERGYPRESS