Πρόσφατα

Πρόγραμμα Εξοικονομώ 2021 - 2022

Επικοινωνήστε μαζί μας για το Πρόγραμμα Εξοικονομώ 2021 – 2022 για να ετοιμάσουμε την αίτηση σας.

Διευκρινήσεις για το ειδικό καθεστώς ΦΠΑ στα φωτοβολταϊκά (04/02/2015)

Διευκρινήσεις για το ειδικό καθεστώς ΦΠΑ στα φωτοβολταϊκά κατέγραψε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Παραγωγών Ηλεκτρικής Ενέργειας από Φωτοβολταϊκά (ΠΟΣΠΗΕΦ)

Αναλυτικά, η ομοσπονδία αναφέρει:

Με την παρ.1 του αρθ.185 του Ν.4261/14 τέθηκε σε ισχύ από την 01/10/2014 ειδικό καθεστώς καταβολής του φπα κατά το χρόνο είσπραξης της αντιπαροχής (αρθρο 39 β του κώδικα φπα ).

Σε συνέχεια αυτού και προς αναλυτικότερη εφαρμογή εκδόθηκε η απόφαση της Γ.Γ.Δ.Ε (ΠΟΛ 1214/30.09.2014) η οποία διευκρίνιζε επιμέρους θέματα.

Στο άρθρο 4 της εν λόγω ΠΟΛ ορίζεται ότι : για τις πράξεις που πραγματοποιούνται από υποκείμενους ενταγμένους στο ειδικό καθεστώς ο φόρος καθίσταται απαιτητός τον χρόνο κατά τον οποίο εισπράττεται η αντιπαροχή.

Δεδομένου ότι δεν διευκρινίστηκε από το Υπουργείο έκτοτε πως ακριβώς θα υποβάλλονται τα φορολογικά στοιχεία (ειδικά στις τμηματικές εισπράξεις – εξοφλήσεις ) δια μέσου της περιοδικής δήλωσης φπα και δεδομένου ότι οι μήνες (Οκτώβριος , Νοέμβριος και Δεκέμβριος 2014 ) είναι ανεξόφλητοι από το ΛΑΓΗΕ ΑΕ προτείνουμε σε σχέση με τα τιμολόγια πωλήσεων και το φπα εκροών να μην συμπεριληφθούν στην υποβολή της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ Δ΄τριμήνου.

Για τους τηρούντες απλογραφικά βιβλία πχ ο κωδικός 301 που αντιστοιχεί σε πωλήσεις 13% θα παραμείνει κενός ενώ πχ στην περίπτωση εξόφλησης του Οκτωβρίου 2014 , το Μάρτιο του 2015 τότε και θα συμπεριλάβουμε και θα αποδώσουμε το ΦΠΑ εντός δηλ.περιοδικής δήλωσης α τριμήνου 2015 ).

Εφιστούμε την προσοχή στα μέλη μας ότι θα πρέπει να τηρούν ως υποχρέωση πλέον προς διευκόλυνση των λογιστών – φοροτεχνικών που τους υποστηρίζουν αναλυτικό αρχείο εισπράξεων πληρωμών στο οποίο θα καταχωρούνται όλες οι εισπράξεις που πραγματοποιούν από τους πελάτες τους καθώς και όλες οι πληρωμές που αυτοί πραγματοποιούν σε προμηθευτές τους.

Πηγή: b2green.gr