Πρόσφατα

Πρόγραμμα Εξοικονομώ 2021 - 2022

Επικοινωνήστε μαζί μας για το Πρόγραμμα Εξοικονομώ 2021 – 2022 για να ετοιμάσουμε την αίτηση σας.

Επιδότηση εγκατάστασης θέρμανσης φυσικού αερίου (25/11/2014)

Σημαντικό οικονομικό όφελος ύψους έως και 5.500€ θα έχουν οι νέοι οικιακοί καταναλωτές φυσικού αερίου σύμφωνα με το πρόγραμμα επιδότησης για την αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης πετρελαίου με φυσικό αέριο, το οποίο δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως την 14η Νοεμβρίου 2014.

Πιο συγκεκριμένα, η δράση αφορά σε επιδότηση του κόστους εγκατάστασης θέρμανσης φυσικού αερίου που ανέρχεται έως το 60% της συνολικής αξίας της και με ανώτατο όριο ανάλογο με την εγκατεστημένη ισχύ του λέβητα που μπορεί να φτάσει το ποσό των 5.500€. Ως βασική προϋπόθεση συμμετοχής είναι οι ενδιαφερόμενοι να κατοικούν σε μονοκατοικίες, πολυκατοικίες ή μεμονωμένα διαμερίσματα με τιμή ζώνης που δεν υπερβαίνει τα 2.500€ και να βρίσκονται σε περιοχή με ενεργό δίκτυο φυσικού αερίου. Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις για το πρόγραμμα μέχρι και την 30 Απριλίου 2015, ή έως εξαντλήσεως της χρηματοδότησης του προγράμματος.

Το πρόγραμμα, που υλοποιείται σε συνεργασία με το ΥΠΕΚΑ, αποσκοπεί στην αποφόρτιση της ατμόσφαιρας και τη βελτίωση της ποιότητας του αέρα των μεγάλων αστικών κέντρων, με το φυσικό αέριο να αποτελεί την πλέον ουσιαστική λύση στην κατεύθυνση αυτή. Μάλιστα, είναι ενδεικτικό ότι από το 2000 μέχρι το 2013 στη Θεσσαλονίκη έχουν εξοικονομηθεί 2.116 εκατ. τόνοι CO2 από την αντικατάσταση της χρήσης άλλων καυσίμων με φυσικό αέριο, ενώ εκτιμάται ότι η δράση αυτή θα οδηγήσει σε σημαντική περαιτέρω εξοικονόμηση ρύπων για τις περιοχές.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δράση επιδότησης πιέστε εδώ

Πηγή: Εταιρεία Παροχής Αερίου Θεσσαλονίκης Α.Ε.