Πρόσφατα

Πρόγραμμα Εξοικονομώ 2021 - 2022

Επικοινωνήστε μαζί μας για το Πρόγραμμα Εξοικονομώ 2021 – 2022 για να ετοιμάσουμε την αίτηση σας.

Υπό προϋποθέσεις οι επιδοτήσεις αγροτικών φωτοβολταϊκών στο νέο κύκλο Αναπτυξιακού έως 30 Οκτωβρίου (05/08/2020)

Με την προϋπόθεση ότι η παραγωγή δεν υπερβαίνει τη µέση ετήσια κατανάλωση ενέργειας από την εκάστοτε εκμετάλλευση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προχωρήσουν το επενδυτικό τους πλάνο με την στήριξη των κονδυλίων του Αναπτυξιακού στον νέο κύκλο προσκλήσεων των καθεστώτων – προγραµµάτων του αναπτυξιακού νόµου (ν. 4399/2016) «Γενική Επιχειρηµατικότητα» και «Επιχειρηµατικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων».

Υπενθυμίζεται πως στα δύο καθεστώτα του Αναπτυξιακού, οι ενισχύσεις για τις επιχειρήσεις του πρωτογενή τοµέα φτάνουν έως 55% των δαπανών του έργου και δίνονται εξολοκλήρου µε τη µορφή επιδότησης

Παράλληλα, μοναδική ευκαιρία έως ότου ξεκινήσει η επόμενη προγραμματική περίοδος της ΚΑΠ, αποτελεί ο Αναπτυξιακός Νόμος, ο οποίος διαθέτει μεταξύ άλλων «χώρο» για αγορά αγροτικών μηχανημάτων. Βασική προϋπόθεση για να προχωρήσει η επένδυση, είναι η κατάρτιση επιχειρηματικού σχεδίου (business plain) που λειτουργεί ως διαπιστευτήριο βιωσιμότητας. Το ελάχιστο ύψος επένδυσης είναι 100.000 ευρώ για µικρές επιχειρήσεις και στα 50.000 ευρώ για οµάδες παραγωγών και συνεταιρισµούς. Στις επιλέξιµες δαπάνες περιλαµβάνονται τρακτέρ, παρελκόµενα, µεγάλα µηχανήµατα όπως οι θεριζοαλωνιστικές, κτιριακές εγκαταστάσεις (αποθήκες, θερµοκήπια).

Η λογική, στην περίπτωση των αγροτικών μηχανημάτων, ελάχιστα διαφέρει από αυτήν που διέπει τα Σχέδια Βελτίωσης και ως εκ τούτου συνιστούν οι προκηρύξεις αυτές μιας πρώτης τάξεως ευκαιρία για επιδοτούμενες επενδύσεις το επόμενο διάστημα, αφού το νέο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης που θα αφορά στην επόμενη επταετία, ενδέχεται να καθυστερήσει ακόμα και πέντε χρόνια.

Ποσοστά ενίσχυσης

Τα ποσοστά ενίσχυσης για τις επενδύσεις στον πρωτογενή τοµέα χωρίζονται ανάλογα το µέγεθος της επιχείρησης και την Περιφέρεια:

Κρήτη, Ιόνια Νησιά, Στερεά Ελλάδα, ∆υτική Μακεδονία:

35% για µεσαίες, 45% για µικρές επιχειρήσεις.

Ανατολική Μακεδονία-Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, ∆υτική Ελλάδα, Πελοπόννησος:

45% για µεσαίες, 50% για µικρές επιχειρήσεις.

Νότιο Αιγαίο:

30% για µεσαίες, 40% για µικρές επιχειρήσεις.

Βόρειο Αιγαίο:

45% για µεσαίες, 55% για µεγάλες επιχειρήσεις.

 

Το ελάχιστο ποσοστό του προϋπολογισµού του έργου ορίζεται ως εξής:

Για Μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των 150.000 ευρώ,

Για Πολύ µικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των 100.000 ευρώ.

Για τις Κοιν.Σ.Επ, τους Αγροτικούς Συνεταιρισµούς (ΑΣ), τις Οµάδες Παραγωγών (ΟΠ) και τις Αγροτικές Εταιρικές Συµπράξεις (ΑΕΣ) ποσό 50.000 ευρώ.

 

Ενδεικτικά Επιχορηγούμενα Έργα που έχουν εκπονηθεί μέχρι στιγμής στον πρωτογενή τομέα περιλαμβάνουν:

  • Ίδρυση Μονάδας Θερμοκηπίου: 53.519,6 €.
  • Ίδρυση Μονάδας Παραγωγής Ξυδιού: 2.911.436,3 €.
  • Ίδρυση Εσταυλισμένης Αιγοπροβατοτροφικής Μονάδας: 405.000,0 €.
  • Ίδρυση Μονάδας Τυροκομείου: 84.000,0 €.
  • Εκσυγχρονισμός Χοιροτροφικής Μονάδας: 261.000,0 €.
  • Ίδρυση μονάδας Τυποποίησης και Συσκευασίας κρεμμυδιού: 157.500,0 €.
  • Κατασκευή Φωτοβολταϊκού Σταθμού: 115.200,0 €.
  • Κατασκευή Φωτοβολταϊκού Σταθμού: 136.000,0 €.

 

(agronews.gr)