Πρόσφατα

Πρόγραμμα Εξοικονομώ 2021 - 2022

Επικοινωνήστε μαζί μας για το Πρόγραμμα Εξοικονομώ 2021 – 2022 για να ετοιμάσουμε την αίτηση σας.

Αναμονή προκήρυξης νέων δράσεων ΕΣΠΑ (19-09-2016)

 
 
Οι δράσεις του νέου ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014-2020 που πρόκεται να ενεργοποιηθούν τους επόμενους μήνες του 2016 και το 2017 σύμφωνα με το νέο ενημερωτικό έντυπο του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, αφορούν στα εξής:
 
• Ενεργοποίηση του Β' κύκλου 3 δράσεων επιχειρηματικότητας δηλαδή: ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης προϋπολογισμού 50 εκατ. ευρώ, νεοφυής επιχειρηματικότητα προϋπολογισμού 48 εκατ. ευρ και αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων με την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές προϋπολογισμού 70 εκατ. ευρώ
 
• Ενίσχυση της ίδρυσης νέων τουριστικών μονάδων ή επέκτασης υφιστάμενων με την ανέγερση νέων μονάδων
 
• Αναβάθμιση εταιριών franchising
 
• Αναβάθμιση επιχειρήσεων λιανεμπορίου στους τομείς: εξοικονόμησης ενέργειας των logistics και των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών
 
• Εξοικονόμηση κατ' Οίκον
 
• ∆ικτύωση των επιχειρήσεων (δημιουργία clusters, meta-clusters)
 
• Αναβάθμιση υφιστάμενων επιχειρήσεων μεσαίου μεγέθους
 
• Συμπράξεις επιχειρήσεων με ερευνητικούς φορείς για την προαγωγή επενδύσεων στην έρευνα και την καινοτομία
 
• Ενίσχυση περιβαλλοντικής βιομηχανίας
 
• ∆ημιουργία επιχειρηματικών πάρκων τοπικής εμβέλειας σε σχέση με τη μεταποίηση και την εφοδιαστική αλυσίδα
 
Ακόμη, ενισχύονται οι νέες δομές στήριξης της επιχειρηματικότητας. Δημιουργήθηκε το Μητρώο ∆ομών Ενεργού Στήριξης της Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας (Start-ups).