Πρόσφατα

Πρόγραμμα Εξοικονομώ 2021 - 2022

Επικοινωνήστε μαζί μας για το Πρόγραμμα Εξοικονομώ 2021 – 2022 για να ετοιμάσουμε την αίτηση σας.

Εξοικονόμηση 153 δισ. ευρώ με ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων (31-10-2015)

Θέλουμε εξοικονόμηση ενέργειας; Ας θωρακίσουμε ενεργειακά και αναβαθμίσουμε θερμομονωτικά τα κτίρια. Η εξοικονόμηση ενέργειας μπορεί να είναι εντυπωσιακή: πρόσφατη ευρωπαϊκή μελέτη έδειξε πως με ένα φιλόδοξο πρόγραμμα αναβάθμισης της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων στην Ευρωπαϊκή Ενωση θα μπορούσε το 2050 να εξοικονομείται ενέργεια 57 GW, ίση δηλαδή με όση καταναλώνουν σήμερα η Αυστρία και η Ολλανδία μαζί!

Η ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων της Ε.Ε. θα μπορούσε να οδηγήσει σε εξοικονόμηση 89 – 153 δισ. ευρώ ώς το 2050. Αυτό προκύπτει από έκθεση που δόθηκε στη δημοσιότητα από τη μελετητική εταιρεία Ecofys. Ο υπολογισμός κόστους προκύπτει από το γεγονός πως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προτείνει ευρύτατη απεξάρτηση του ευρωπαϊκού ενεργειακού τομέα από τον άνθρακα ώς το 2050. Για να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι, η Ευρωπαϊκή Ενωση αναμένεται να στραφεί προς τη θέρμανση μέσω ηλεκτρικού ρεύματος (π.χ. με αντλίες θερμότητας) και να απομακρυνθεί από τα ορυκτά καύσιμα. Η χρήση του ηλεκτρικού ρεύματος και για τη θέρμανση των ευρωπαϊκών σπιτιών θα απαιτήσει σημαντικές επενδύσεις σε δίκτυα μεταφοράς και διανομής του ηλεκτρισμού, διαφορετικά υπάρχει μεγάλος κίνδυνος για διακοπές ηλεκτροδότησης. Σημαντικό μέρος των δισεκατομμυρίων αυτών θα μπορούσαν να εξοικονομηθούν μέσω ανακαινίσεων και ενεργειακών αναβαθμίσεων κτιρίων, υποστηρίζει η μελέτη της Ecofys που συντάχθηκε για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Ενωσης Κατασκευαστών Υλικών Μόνωσης Eurima. Το «μυστικό» της μελέτης είναι η αρχή πως η καλύτερη επένδυση στην ενέργεια είναι η εξοικονόμηση ενέργειας! Τα ενεργειακά αποδοτικά κτίρια, τα οποία κατασκευάζονται με νέες προδιαγραφές και υλικά, φέρνουν πολλαπλά οφέλη. Συμβάλλουν στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, στη μείωση της εξάρτησης από ορυκτά καύσιμα, στην αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης των πόλεων, στη δημιουργία θέσεων εργασίας (στις κατασκευές, τόσο για την οικοδόμηση νέων κτιρίων όσο και για τις ανακαινίσεις – αναβαθμίσεις, αλλά και στην παραγωγή κατάλληλων υλικών), στην καταπολέμηση της ενεργειακής φτώχειας και στην εξασφάλιση αυξημένης άνεσης για όσους διαβιούν εντός των κτιρίων.

Δίπλα σε αυτά τα οφέλη, η μελέτη της Ecofys σημειώνει επιπλέον πως η αναβάθμιση της ενεργειακής αποδοτικότητας των κτιρίων οδηγεί σε μείωση της συνολικής ζήτησης ενέργειας. Αυτό οδηγεί σε μείωση των ακραίων τιμών του συστήματος και των αναγκών κάλυψής τους, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε μείωση των επενδυτικών αναγκών, ειδικά όσον αφορά τις πανάκριβες υποδομές. Μειώνοντας τις ποσότητες ενέργειας που πρέπει να παραχθούν και μεταφερθούν, μειώνονται κόστη και απώλειες ενέργειας.

Στη μελέτη χρησιμοποιήθηκαν δύο σενάρια: το πρώτο, μιας ριζικής βελτίωσης της ενεργειακής θωράκισης και με χρήση συστημάτων ανάκτησης θερμότητας, έφερε εξοικονόμηση ενέργειας κατά 53% το 2050 σε σχέση με το 2012! Το δεύτερο, με περιορισμένες ανακαινίσεις, οδηγεί σε μείωση της ζήτησης για θέρμανση χώρων κατά 8%.

Η μελέτη της Ecofys είναι προσανατολισμένη στην κάλυψη των αναγκών θέρμανσης, καθώς αναφέρεται κυρίως στην κατάσταση των χωρών της Κεντρικής και Βόρειας Ευρώπης. Παρόμοια όμως είναι τα συμπεράσματα και για την Ελλάδα, καθώς στη χώρα μας υπάρχουν και οι ανάγκες θέρμανσης (που τελευταία δεν καλύπτονται πλήρως ούτε με σωστό τρόπο, όπως με καύση ακατάλληλων υλικών) και οι ανάγκες δροσισμού, το καλοκαίρι, όπου σημειώνονται και οι υψηλότερες ενεργειακές απαιτήσεις.

 

Έξι στα δέκα σπίτια στην Ελλάδα δεν έχουν κανενός είδους μόνωση

Ανοχύρωτα ενεργειακά είναι τα σπίτια στην Ελλάδα, καθώς μόνο έξι στα δέκα από όσα κατοικούνται έχουν κάποιου είδους μόνωση! Και δεν μιλάμε για ολοκληρωμένη πλήρη μόνωση, αλλά για κάποια παρέμβαση (είτε διπλά τζάμια είτε μόνωση τοίχων και σε λιγότερες περιπτώσεις σε συνδυασμό).

Συγκεκριμένα, μόνο το 59,2% των κατοικούμενων κατοικιών της χώρας διαθέτει κάποιου είδους μόνωση, ενώ το 42,8% δεν διαθέτει καμία. Αυτό προκύπτει από τα στοιχεία που δημοσιοποίησε στα τέλη του 2014 η Ελληνική Στατιστική Αρχή και αφορούν την επεξεργασία των αποτελεσμάτων της Απογραφής Πληθυσμού – Κατοικιών του 2011. Στο σύνολο των κατοικιών της χώρας (δηλαδή όχι μόνο σε αυτές που κατοικούνται), το ποσοστό που διαθέτει κάποιο είδος μόνωσης πέφτει στο 54,4% (3.468.307 κατοικίες), ενώ όσες δεν διαθέτουν φτάνουν το 45,6%, δηλαδή 2.903.594 οικίες. Διπλά τζάμια διαθέτει το 26% των σπιτιών με μόνωση (3.468.307), δηλαδή 1.655.254 οικίες. Μόνωση εξωτερικών τοίχων έχει το 6,3% (401.785), ενώ μια πιο πλήρη θερμομόνωση που περιέχει και διπλά τζάμια και μόνωση των εξωτερικών τοίχων διαθέτει το 14,4% (918.601 κατοικίες). Αλλο είδος μόνωσης έχει το 5% (321.709), ενώ διπλά τζάμια, μόνωση εξωτερικών τοίχων και άλλο είδος το 1,4% (86.363 οικίες).

Οι περιοχές με τα υψηλότερα ποσοστά σπιτιών με παρεμβάσεις μόνωσης είναι οι τρεις περιφέρειες της Μακεδονίας και ακολουθούν η Ηπειρος και η Θεσσαλία.

 

Πηγή: Η Καθημερινή