Πρόσφατα

Πρόγραμμα Εξοικονομώ 2021 - 2022

Επικοινωνήστε μαζί μας για το Πρόγραμμα Εξοικονομώ 2021 – 2022 για να ετοιμάσουμε την αίτηση σας.

Εξοικονομώ 2020: Οι 15 προτάσεις βελτίωσης φορέων της αγοράς που εξετάζει το ΥΠΕΝ (23/01/2020)

75849
 
 
Στις 20/1/2020 πραγματοποιήθηκε συνάντηση των κ.κ.:
 • Β. Γούναρη, Πρόεδρο του ΣΕΧΒ
 • Π. Πατενιώτη, Γ.Δ. του ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.Π.
 • Α. Ανδρέου, Πρόεδρο του ΠΣΕΜ και
 • Σ. Καρατζή, Γ.Δ. του ΠΣΕΜ
με το υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Γεράσιμο Θωμά και το επιτελείο του, με τους οποίους συζητήθηκαν προτάσεις βελτίωσης για το «Νέο Εξοικονομώ».
 
Ο κ. υφυπουργός συμφώνησε με τις περισσότερες από τις προτεινόμενες βελτιώσεις και ενημέρωσε ότι θα κληθούν οι φορείς της αγοράς κατά την οριστικοποίηση του νέου οδηγού ο οποίος εκτιμάται ότι θα είναι έτοιμος σε περίπου ένα μήνα.
 
Διαβάστε παρακάτω τις 15 προτάσεις βελτίωσης των φορέων:
 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΤΗΡΙΩΝ

Προτάσεις

Τροποποιήσεις που θα πρέπει να συμπεριληφθούν στο νέο πρόγραμμα, τα προβλήματα και τις καθυστερήσεις που παρουσιάστηκαν κατά την υλοποίηση του προηγούμενου προγράμματος, καθώς επίσης προτεινόμενες λύσεις.
 
1. Εστίαση του κοινωνικού χαρακτήρα του προγράμματος σε τρεις βασικούς άξονες:
 1. Με την ένταξη όλων των ιδιοκτητών στο πρόγραμμα καταπολεμείται αποτελεσματικά η ανεργία συνολικά επειδή ο κλάδος των κατασκευών αφορά το σύνολο σχεδόν του εργατοτεχνικού προσωπικού της χώρας, αλλά και του τεχνικού επιστημονικού προσωπικού.
 2. Δίνοντας την δυνατότητα στους οικονομικά ασθενέστερους που συνήθως αποκλείονται λόγω αδυναμίας δανεισμού να αναβαθμίσουν ενεργειακά τις κατοικίες τους, αντί να επιδοτούνται ετησίως με επιδόματα θέρμανσης.
 3. Μειώνονται οι ανάγκες της χώρας σε εισαγόμενους ενεργειακούς πόρους και αυξάνεται η ανταγωνιστικότητα των ελληνικών προϊόντων λόγο της μείωσης του κόστους ενέργειας που θα προκύψει.
2. Δημιουργία στην ηλεκτρονική πλατφόρμα διαχείρισης των αιτήσεων πεδίο στο οποίο ο κάθε προμηθευτής/εφαρμοστής να μπορεί να ελέγχει  σε ποια φάση βρίσκεται η αίτηση ώστε να υπάρχει έλεγχος και ενημέρωση , χρησιμοποιώντας ως κωδικό τον ΚΩΔΙΚΟ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΕΤΕΑΝ.
 
3. Διαφοροποίηση των επιδοτήσεων. Οι επιδοτήσεις να συνδεθούν με την ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου κατά μία ενεργειακή κλάση:
 1. Ειδικότερα για τις πολυκατοικίες, να ισχύσει ενιαίο ποσοστό επιδότησης 70%, για να είναι δυνατή η ένταξη όλων των ιδιοκτητών σε ένα ενιαίο έργο. Για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκύπτουν από τους κανονισμούς η ΠΟΜΙΔΑ να εξετάσει τις νομικές δυνατότητες που υπάρχουν και να προτείνει σχετικά.  (ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΙΣΩΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΤΑΘΕΙ ΕΝΑ ΞΕΧΩΡΙΣΤΟ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ)
 2. Για όλες τις κατηγορίες αύξηση του ποσοστού επιχορήγησης κατά 5% για αναβάθμιση κατά μία ενεργειακή κλάση από την ενεργειακή κλάση Δ και άνω.
 3. Ένταξη στο πρόγραμμα κτιρίων ενεργειακής κατηγορίας ίσης ή χαμηλότερης της Γ.
 4. Εξέταση για κάλυψη δανειοδότησης από ΔΕΗ και αποπληρωμή σε λογαριασμούς.
Συζήτηση: Οποιαδήποτε επιδότηση μικρότερη από 50% δεν είναι ανταγωνιστική στην αγορά επειδή καθιστά τις τιμές μεγαλύτερες από την ατιμολόγητη και ανασφάλιστη εργασία. Παράλληλα στερεί το κράτος από φορολογικά και ασφαλιστικά έσοδα. Σε κάθε περίπτωση το κράτος επανεισπράττει κατ’ ελάχιστον το 50% του Π/Υ και διευρύνει παράλληλα την φορολογική του βάση.
 
4. Επανεξέταση της φοροαπαλλαγής και για τα υλικά σε όσους δεν μπορέσουν να ενταχθούν στο πρόγραμμα.
 
Είναι γνωστή σε όλους η κατάσταση που επικρατεί στην αγορά από την είσοδο στη χώρα προϊόντων χωρίς παραστατικά. Το γεγονός αυτό ευνοεί στη συνέχεια την εγχώρια παραοικονομία με την μαύρη εργασία, στερώντας το δημόσιο και τους ασφαλιστικούς φορείς από πολύτιμους πόρους.
 
5. Αύξηση του Π/Υ του έργου από τα 25.000€ στα 30.000€.
 
Συζήτηση: Σύμφωνα με τα υφιστάμενα στατιστικά στοιχεία, το πλείστον των επεμβάσεων γίνεται σε εργασίες μικρής έκτασης λόγω μη επάρκειας του Π/Υ. Άλλου τύπου επεμβάσεις όπως τοποθέτηση συστημάτων ελέγχου, ηλιοθερμίας, αντλιών θερμότητας κ.λπ. δεν είναι δυνατόν να χρηματοδοτηθούν από το πρόγραμμα λόγω υπέρβασης του Π/Υ. Θα πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη ότι η εκ των υστέρων ενεργειακή αναβάθμιση με εξωτερική θερμομόνωση καθίσταται τεχνικά και οικονομικά δυσκολότερη ή προβληματική (θερμογέφυρες κ.λπ.)
 
6. Δημιουργία αποθεματικού στον φορέα διαχείρισης χρηματοδότησης.
 
Συζήτηση: Προκειμένου να αποφευχθούν καθυστερήσεις άνω του μηνός στις πληρωμές, προτείνεται η ύπαρξη σταθερού αποθεματικού ύψους 50 εκ. ευρώ που θα αναπληρώνεται σε αυτόματη βάση.  
 
7. Η προκαταβολή να αυξηθεί στο 60% του συνολικού Π/Υ.
 
(δηλαδή του ποσοστού επιχορηγήσεως & του ποσοστού δανειοδοτήσεως ή αυτοχρηματοδότησης για κάθε εργασία ξεχωριστά η οποία και αναφέρεται στην απόφαση υπαγωγής)
 
Συζήτηση: Με την αύξηση της προκαταβολής διευκολύνονται οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις ώστε να μπορούν να υποστηρίξουν περισσότερες αιτήσεις ενδιαφερομένων ιδιωτών εξυπηρετώντας ταυτόχρονα τον υγιή ανταγωνισμό.
 
8. Η λήψη των προκαταβολών να είναι υποχρεωτική από τους ιδιοκτήτες.
 
Συζήτηση: Αποφεύγεται η δέσμευση πιστώσεων στις περιπτώσεις που ο ιδιοκτήτης δεν είναι έτοιμος να ξεκινήσει εργασίες.
 
9. Η καταβολή των προκαταβολών να γίνεται σε 15 ημέρες από την κοινοποίηση των εγκρίσεων από τον ενδιάμεσο φορέα.
 
Συζήτηση: Με την ταχεία λήψη των προκαταβολών από τους επενδυτές, επιταχύνεται η πορεία του προγράμματος.
 
10. Ο έλεγχος και οι εξοφλήσεις των έργων να πραγματοποιούνται σε ένα χρονικό πλαίσιο που να μην υπερβαίνει τις 45 ημέρες. Με την ολοκλήρωση του ελέγχου η εκταμίευση των αποπληρωμών από τα τραπεζικά ιδρύματα να πραγματοποιείται εντός χρονικού ορίου 10 ημερών.
 
Συζήτηση: Με τον τρόπο αυτό δεν εξαντλείται η ρευστότητα των επιχειρήσεων και δεν δημιουργούνται συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού με προνομιούχους συνεργάτες χρηματοδοτικών φορέων. 
 
11. Η δεύτερη ενεργειακή επιθεώρηση να ολοκληρώνεται εντός 10 ημερών από την έκδοση του τελευταίου παραστατικού (ανάλογη ρύθμιση με ελεγκτές δόμησης). Μετά την έκδοση του 2ου ΠΕΑ και εντός 10 ημερών να έχει ολοκληρωθεί η ανάρτηση όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών στην πλατφόρμα από τον σύμβουλο έργου. Τα ανωτέρω να συνιστούν υποχρέωση του δικαιούχου του προγράμματος ως προς την τήρηση των χρονικών ορίων.
 
Συζήτηση: Με τον τρόπο αυτό δεν εξαντλείται η ρευστότητα των επιχειρήσεων και δεν δημιουργούνται συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού με προνομιούχους συνεργάτες χρηματοδοτικών φορέων. 
 
12. Με την ολοκλήρωση της δεύτερης επιθεώρησης, κοινοποίηση της κατάθεσης του φακέλου στις εμπλεκόμενες εταιρείες και στον ιδιοκτήτη, εκταμίευση του υπολοίπου ποσού προς τους προμηθευτές εντός μηνός και άμεση διευθέτηση των δόσεων του ιδιοκτήτη (χωρίς αναμονή της έγκρισης από τον φορέα).
 
Συζήτηση: Με ευθύνη του ιδιοκτήτη και του ενεργειακού επιθεωρητή έλεγχος των δικαιολογητικών και των πιστοποιητικών. Ο φορέας συνήθως διεκπεραιώνει τις προτάσεις εντός 10 ημερών το αργότερο. Εξέταση αύξησης χρόνου αποπληρωμής του δανείου κατά ένα έτος για Π/Υ άνω των 15.000€.
 
13. Υποχρεωτική σύναψη ιδιωτικών συμφωνητικών ιδιοκτητών με εργολάβους βάσει υποδείγματος, που θα περιέχεται στον οδηγό του προγράμματος.
 
Συζήτηση: Οι φορείς να στείλουν στο ΥΠΕΝ υπόδειγμα για ενσωμάτωση.
 
14. Νομική υποχρέωση σήμανσης των συστημάτων εξωτερικής θερμομόνωσης όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία με CE & ΕΤΑ.
 
Συζήτηση: Για όσους φορείς είναι εφικτό και σύννομο, να εκπονήσουν μητρώα προϊόντων, στα οποία θα καταχωρούνται όλα τα προϊόντα τα οποία μπορούν να εισαχθούν νόμιμα στην χώρα και τα οποία μπορούν να τύχουν επιδότησης από το πρόγραμμα.
 
15. Να τονιστεί με εγκύκλιο του Υπουργείου προς τους διαχειριστές του προγράμματος (ενεργειακούς επιθεωρητές, κ.λπ.) η νομική υποχρέωση σήμανσης των συστημάτων εξωτερικής θερμομόνωσης όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία με CE & ΕΤΑ.
 
Συζήτηση: Δεν είναι δυνατόν το Υπουργείο να χρηματοδοτεί επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας που θα πρέπει να αποσβέσουν την αξία τους στα επόμενα 20 έως 30 χρόνια και να μην διασφαλίζεται η βιωσιμότητά τους μέσω των προβλεπόμενων πιστοποιήσεων και των ευρωπαϊκών και εθνικών προδιαγραφών.
 
Πέραν των ανωτέρω επιβάλλεται η άμεση αντιμετώπιση των θεμάτων που αφορούν τις απαιτήσεις των νέων ευρωπαϊκών οδηγιών EED/2012 και EPBD/2010 οι οποίες είναι εστιασμένες στην εξοικονόμηση ενέργειας και στην ενεργειακή απόδοση των υλικών, προϊόντων, συστημάτων και κατασκευών, καθώς επίσης στην υποχρέωση αναθεώρησης του ΚΕΝΑΚ και του εκσυγχρονισμού του υπολογιστικού εργαλείου ΤΕΕ ΚΕΝΑΚ.
 
Η εφαρμογή των εργασιών μόνωσης να πραγματοποιείται κατά προτεραιότητα από πιστοποιημένα συνεργεία κατά ΕΣΥΔ.
 
Εναλλακτικά να αποδεικνύεται εγγράφως (με τιμολόγια έργων) η τουλάχιστον 5ετης συνεχής εργασία & η εμπειρία των εφαρμοστών στον κλάδο των μονώσεων.
 
Το ΥΠΕΝ θα πρέπει να εξετάσει τις προϋποθέσεις για την υλοποίηση του μέτρου ανά κλαδικό φορέα με βάση τις εισηγήσεις που θα πρέπει να προσκομίσει ο κάθε φορέας ανεξάρτητα.
 
 
Εκ μέρους των ανωτέρω Φορέων,
Με εκτίμηση,
Παντελής Πατενιώτης
Πολιτικός Μηχανικός
Συντονιστής
210 6049306 – 6972429826, 
 
 
Πηγή: B2Green.gr