Δημοσιεύθηκε το ΦΕΚ Β 2274/22.07.2016 για το πρόγραμμα Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον (03-08-2016)

 
 
Στις 22.07.2016 δημοσιεύθηκε το ΦΕΚ Β 2274 για το πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον» το οποίο μεταξύ άλλων προβλέπει τα παρακάτω:
 

– διάθεση Εθνικών Πόρων για την υπαγωγή αιτήσεων που υποβλήθηκαν μέχρι 31/12/2015 και δεν εξυπηρετήθηκαν λόγω εξάντλησης του προϋπολογισμού του προγράμματος. Οι υπαγωγές θα γίνουν ανά περιφέρεια σύμφωνα με την κατανομή των κονδυλίων μέχρι την εξάντλησή τους και με τη σειρά προτεραιότητας που καταχωρήθηκαν οι αιτήσεις από την ΕΤΕΑΝ, κατά την παραλαβή τους από τα συνεργαζόμενα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

– οι προθεσμίες υλοποίησης των έργων (υπογραφή συμβάσεων, ολοκλήρωση παρεμβάσεων) είναι πολύ σύντομες και δεν υπάρχει δυνατότητα παρατάσεων.

– η Επενδυτική Επιτροπή που εγκρίνει την υπαγωγή των αιτήσεων θα εγκρίνει και κατάσταση επιλαχουσών αιτήσεων. Σε περίπτωση που υπαχθέντες ωφελούμενοι δεν επιθυμούν ή δε δύνανται να ολοκληρώσουν τα έργα, θα αντικαθίστανται από ωφελούμενους από την κατάσταση επιλαχουσών αιτήσεων.

– το σύνολο του δανείου πρέπει να καταβληθεί στους δικαιούχους μέχρι τις 15/12/2016, είτε με τη μορφή προκαταβολής είτε σαν μέρος της ολοκλήρωσης των παρεμβάσεων.

– η επιδότηση επιτοκίου είναι επιλέξιμη για όλη τη διάρκεια του δανείου. Αυτό ισχύει και για τα έργα που ολοκληρώθηκαν μέχρι τις 31/12/2015 αλλά και γι’ αυτά που θα υπαχθούν το 2016.

 
 
 

Ολοκληρωμένες λύσεις στη μελέτη, αδειοδότηση, κατασκευή και συντήρηση Φωτοβολταϊκών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ή και αποθήκευσης ενέργειας, Υβριδικών συστημάτων ΑΠΕ, και Εξοικονόμησης Ενέργειας Κτιρίων.

Επικοινωνία

Τοποθεσία

© 2022 Mε επιφύλαξη παντός νόμιμου δικαιώματος