Πρόσφατα

Πρόγραμμα Εξοικονομώ 2021 - 2022

Επικοινωνήστε μαζί μας για το Πρόγραμμα Εξοικονομώ 2021 – 2022 για να ετοιμάσουμε την αίτηση σας.

Φωτοβολταϊκά: μικρές αλλαγές στις εγγυημένες τιμές (22/12/2014)

Μικρές αλλαγές στις εγγυημένες τιμές των φωτοβολταϊκών έφερε η ψήφιση του νομοσχεδίου του υπουργείου ΠΕΚΑ, με τίτλο «Πράξεις εισφοράς σε γη και σε χρήμα –Ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις και άλλες διατάξεις», που κατατέθηκε στη Βουλή στις 19 Δεκεμβρίου και ψηφίστηκε μια ημέρα μετά.

Όπως αναφέρεται στην Αιτιολογική Έκθεση του ΥΠΕΚΑ, «με την προτεινόμενη ρύθμιση οι τιμές που εφαρμόζονται για την εκτέλεση των συμβάσεων πώλησης για τους φωτοβολταϊκούς σταθμούς που εμπίπτουν στις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 20 του ν. 4203/2013 αναπροσαρμόζονται, από την έναρξη της ισχύος της προτεινόμενης ρύθμισης, στις τιμές που αντιστοιχούν στο τέταρτο τρίμηνο του 2012 («Δ. Τριμ. 2012») του πίνακα Α της υποπερίπτωσης α της υποπαραγράφου ΙΓ.1 της παραγράφου ΙΓ του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014 (Α’ 85).

Η διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 20 του ν. 4203/2013 αναφέρεται σε έργα για τα οποία το μεγαλύτερο μέρος της αδειοδοτικής διαδικασίας, συμπεριλαμβανομένης της υπογραφής των συμβάσεων πώλησης και σύνδεσης, πραγματοποιήθηκε πριν την ψήφιση του ν. 4093/2012 και για τα οποία, αν και τούτα είχαν ολοκληρωθεί κατασκευαστικά, καθυστέρηση η ενεργοποίηση της σύνδεσής τους λόγω της σώρευσης των έργων προς σύνδεση ως αποτέλεσμα των αλλαγών που έφερε ο ανωτέρω νόμος, παρά το γεγονός ότι είχαν υποβληθεί δηλώσεις ετοιμότητας στον αρμόδιο Διαχειριστή εντός του προβλεπόμενου 18μηνου ή 36μηνου.

Η προτεινόμενη ρύθμιση συμπληρώνει τη διάταξη αυτή του άρθρου 20 του ν. 4203/2013, καθώς τα εν λόγω έργα είχαν κατασκευαστεί ήδη το τελευταίο τρίμηνο του 2012, επομένως αρμόζει να λάβουν τιμή αποζημίωσης που αντιστοιχεί στο κατασκευαστικό κόστος εκείνης της περιόδου».

 

Πηγή: www.econews.gr