Πρόσφατα

Πρόγραμμα Εξοικονομώ 2021 - 2022

Επικοινωνήστε μαζί μας για το Πρόγραμμα Εξοικονομώ 2021 – 2022 για να ετοιμάσουμε την αίτηση σας.

Ημερίδα ΣΕΦ: 19 Φεβρουαρίου 2020 στην Αίγλη Ζαππείου

 
helapco web banner 1200x627
 
Το παρόν και το μέλλον του ενεργειακού μετασχηματισμού της χώρας αναλύεται στην ημερίδα «Φωτοβολταϊκά 2020», στις 19 Φεβρουαρίου, στην Αίγλη Ζαππείου. Ειδικοί της αγοράς, εκπρόσωποι θεσμικών φορέων και στελέχη των παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας θα παρουσιάσουν όλες τις πτυχές, τις προοπτικές και τις προκλήσεις της παραγωγής ηλεκτρισμού από φωτοβολταϊκά, τις τρέχουσες αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο αδειοδότησης και εναλλακτικές προτάσεις όπως συλλογικά σχήματα αυτοπαραγωγής. Επισκεφθείτε το event.helapco.gr για περισσότερες πληροφορίες και για εγγραφές συμμετοχής!
 
 
helapco web banner 1200x627 ENG
 
The present and future of the energy transformation of Greece is analyzed in the daily conference “Photovoltaic 2020”, on February 19th, at Aegli Zappiou in Athens. Market specialists, representatives of institutions and executives of electricity providers will present all aspects, perspectives and challenges of electricity generation from photovoltaic systems, the current changes in the institutional licensing framework and alternative proposals such as collective self-consumption schemes. Visit event.helapco.gr for more information and to register your attendance!,
 
 
 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ (HELAPCO)
Φειδίου 11 & Εμμ. Μπενάκη
106 78 Αθήνα
Τηλ.210 9577 470