Πρόσφατα

Πρόγραμμα Εξοικονομώ 2021 - 2022

Επικοινωνήστε μαζί μας για το Πρόγραμμα Εξοικονομώ 2021 – 2022 για να ετοιμάσουμε την αίτηση σας.

Αυθημερόν οι άδειες παραγωγής ΑΠΕ στο τέλος του 2020 (27/04/2020)

Το πρώτο κύμα των μεταρρυθμίσεων για την απλοποίηση των διαδικασιών έκδοσης άδειας παραγωγής και λειτουργίας των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος από ΑΠΕ φέρνει το νομοσχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας που κατατέθηκε στη Βουλή.

Αφορά στον περιορισμό διοικητικών εμποδίων στο στάδιο της έκδοσης άδειας παραγωγής, οι οποίες επιδιώκεται να κατέβουν στις 30 με 50 μέρες από δύο χρόνια που απαιτούνται σήμερα. Στον προαναφερόμενο χρόνο συνυπολογίζονται και οι διάφορες ενστάσεις και τα περιθώρια εξέτασης των αιτήσεων.

Με τις διατάξεις του σχεδίου προβλέπεται η αντικατάσταση της άδειας παραγωγής με τη βεβαίωση παραγωγού ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία θα προκύπτει μετά από μια σύντομη και αυτοματοποιημένη διαδικασία ελέγχου της σχετικής αίτησης μέσω του νέου Ηλεκτρονικού Μητρώου ΑΠΕ και μείωση στο ελάχιστο των απαιτούμενων δικαιολογητικών. Στόχος είναι να καθιερωθεί μια σύντομη διαδικασία εξέτασης των νέων, αλλά και των συσσωρευμένων εκκρεμών αιτήσεων. Φορέας Αδειοδότησης είναι η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας και οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από την πρώτη έως και τη δεκάτη ημέρα των μηνών Φεβρουαρίου, Ιουνίου, Οκτωβρίου (κύκλος υποβολής αιτήσεων ή κύκλος).

Η βεβαίωση παραγωγού ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ και η βεβαίωση ειδικών έργων χορηγείται για χρονικό διάστημα μέχρι 25 έτη και μπορεί να ανανεώνεται μέχρι ίσο χρόνο.

Αδειες την ίδια μέρα

Σύμφωνα με πληροφορίες, όταν ψηφιστεί το νομοσχέδιο, το υπουργείο σε συνεργασία με τη ΡΑΕ θα προχωρήσουν την αναβάθμιση του ηλεκτρονικού μητρώου των ΑΠΕ ώστε μέχρι τον Σεπτέμβριο να έχει γίνει ξεκαθάρισμα ανάμεσα σε 1.750 αιτήσεις συνολικής ισχύος 29 GW. Πρόκειται για αιτήσεις που εκκρεμούν από τον Σεπτέμβριο του 2018 μέχρι σήμερα. Αυτές θα πάνε με το νέο σύστημα.

Παράλληλα η γενική γραμματέας Ενέργειας Αλεξάνδρα Σδούκου, θα τρέξει το δεύτερο κύμα μεταρρυθμίσεων στην αδειοδότηση των ΑΠΕ και συγκεκριμένα στο στάδιο της λειτουργίας των αιολικών και φωτοβολταϊκών πάρκων που έχει να κάνει με τις διαδικασίες που ακολουθούν οι ΑΔΜΗΕ, ΔΕΔΔΗΕ, ΔΑΠΕΕΠ και υπουργείο ΠΕΝ, ώστε να αρθούν κι εκεί τα όποια εμπόδια.

Στόχος είναι στο τέλος αυτής της διαδρομής το χρονικό διάστημα από την έκδοση της άδειας παραγωγής μέχρι τη λειτουργία του σταθμού να κρατά γύρω στα δύο από έξι έως οκτώ χρόνια σήμερα.

Πηγές αναφέρουν ότι στην όλη αυτή προσπάθεια, το πρώτο και ουσιαστικό βήμα θα γίνει στο τέλος του χρόνου όταν με την ψηφιακή αναβάθμιση και βελτίωση του Ηλεκτρονικού Μητρώου ΑΠΕ θα είναι εφικτή η χορήγηση βεβαίωσης παραγωγού ηλεκτρικής ενέργειας για κάποια έργα ακόμη και αυθημερόν.

Το νομοσχέδιο

Με τις διατάξεις του νομοσχεδίου ουσιαστικά μετατίθεται η ευθύνη για την ολοκλήρωση της αδειοδότησης από τους αρμόδιους φορείς και τις υπηρεσίες στον επενδυτή. Και τούτο διότι ο τελευταίος είναι υποχρεωμένος να συγκεντρώσει όλα τα δικαιολογητικά και να τα αναρτήσει στο πληροφοριακό σύστημα της ΡΑΕ. Παράλληλα, οφείλει να αποδείξει την οικονομική του ευρωστία και δυνατότητα για ολοκλήρωση της επένδυσης μέσω πληρωμής σχετικού Ειδικού τέλους (Τέλος Έκδοσης ). Αυτό ορίζεται ανά μονάδα ονομαστικής μέγιστης ισχύος παραγωγής της αίτησης σε μεγαβάτ (ΜW) ως εξής:

  • τρεις χιλιάδες ευρώ ανά μεγαβάτ (3000 ευρώ/ ΜW) για το τμήμα της ισχύος έως και ένα μεγαβάτ (1MW),
  • δύο χιλιάδες πεντακόσια ευρώ ανά μεγαβάτ (2500 ευρώ/ΜW) για το τμήμα της ισχύος από ένα έως και δέκα μεγαβάτ (1 έως και 10 MW),
  • δύο χιλιάδες ευρώ ανά μεγαβάτ (2000 ευρώ/ ΜW) για το τμήμα της ισχύος από δέκα έως και πενήντα μεγαβάτ (10 έως και 50MW)
  • χίλια πεντακόσια ευρώ ανά μεγαβάτ (1500 ευρώ/ ΜW) για το τμήμα της ισχύος από πενήντα έως και εκατό μεγαβάτ (50 έως και 100 MW) και
  • χίλια ευρώ ανά μεγαβάτ (1000 ευρώ/ΜW) για το τμήμα της ισχύος πάνω από εκατό μεγαβάτ (100 MW).

Ακολούθως ενεργοποιούνται εύλογες προθεσμίες για την ολοκλήρωση της αδειοδοτικής διαδικασίας που σε περίπτωση μη τήρησης οδηγούν σε ανάκληση της χορηγηθείσας Βεβαίωσης.

Πιο συγκεκριμένα η βεβαίωση παύει αυτοδικαίως να ισχύει:

1. Για φωτοβολταϊκούς και χερσαίους αιολικούς σταθμούς, εάν:

  • Εντός έξι μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της Βεβαίωσης, ο κάτοχος της Βεβαίωσης, εφόσον υποχρεούται σε διαδικασία Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, δεν έχει καταθέσει αίτηση για χορήγηση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ). Τα αποδεικτικά υποβολής καταχωρούνται από τον Παραγωγό στο Ηλεκτρονικό Μητρώο. Για τους σταθμούς που έχουν υποχρέωση εκπόνησης Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης η εν λόγω προθεσμία παρατείνεται κατά 12 μήνες.
  • Εντός 36 μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της Βεβαίωσης δεν έχει υποβληθεί αίτηση στον Διαχειριστή για χορήγηση Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης.

2. Για τις λοιπές τεχνολογίες σταθμών ΑΠΕ, πλην αιολικών και φωτοβολταϊκών σταθμών, και για τους υβριδικούς σταθμούς ΑΠΕ, εάν 36 μηνών από την ημερομηνία χορήγησης της Βεβαίωσης δεν έχει υποβληθεί αίτηση στον Διαχειριστή για χορήγηση Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης.

Με άλλα λόγια, όσο «γρήγορα» αποκτούν οι υποψήφιοι επενδυτές το δικαίωμα για παραγωγή ενέργειας από σταθμούς ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ, εξίσου «γρήγορα» μπορεί να το χάνουν αν δεν προχωρούν την ωρίμανση του έργου τους, ώστε να απελευθερώνεται φυσικός και ηλεκτρικός χώρος από έργα που δεν υλοποιούνται.

 

Πηγή: euro2day (Χρήστος Κολώνας)