ΡΑΕ: Στις 24 Μαΐου ο κοινός διαγωνισμός 350 MW για νέες ΑΠΕ – Έως τις 22 Μαρτίου η υποβολή αιτήσεων (28/12/2020)

Σε συνέχεια των διαδικασιών που εκκίνησαν μετά τη θέσπιση του νόμου ν.4414/2016 (ΦΕΚ Α’ 149) για την εφαρμογή του νέου πλαισίου στήριξης των μονάδων ΑΠΕ, σε συμμόρφωση με τις Κατευθυντήριες Γραμμές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μετά την επιτυχή διεξαγωγή των ανταγωνιστικών διαδικασιών την περίοδο 2016-2020 και των εξαιρετικά πετυχημένων ανταγωνιστικών διαδικασιών, που ολοκληρώθηκαν στις 27 Ιουλίου 2020, εν μέσω μάλιστα των εκτάκτων μέτρων Κορωνοϊού, κατακυρώνοντας περίπου 613,8 MW νέων έργων ΑΠΕ – ήδη βρίσκονται στο στάδιο υλοποίησης συνολικά 2,7 GW έργων ΑΠΕ μέσω διαγωνισμών – η ΡΑΕ, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, ανακοινώνει την υπ’ αριθ. 1648/2020 Απόφασή της – η οποία έχει σταλεί για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης – για τη διενέργεια κοινής ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών για Αιολικές και Φ/β εγκαταστάσεις (Κατηγορία V) μέγιστης δημοπρατούμενης ισχύος 350 MW:

  • ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗΣ ΙΣΧΥΟΣ PPV ≤ 20 MW
  • ΑΙΟΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ PWIND ≤ 50 MW

με καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων:

Δευτέρα 22 Μαρτίου 2021, στις 17:00

Οι ειδικότεροι όροι συμμετοχής και η διαδικασία που θα ακολουθηθεί από τους συμμετέχοντες προβλέπεται στη σχετική προκήρυξη της Αρχής (Απόφαση ΡΑΕ 1648/2020).

 

 

 

Ολοκληρωμένες λύσεις στη μελέτη, αδειοδότηση, κατασκευή και συντήρηση Φωτοβολταϊκών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ή και αποθήκευσης ενέργειας, Υβριδικών συστημάτων ΑΠΕ, και Εξοικονόμησης Ενέργειας Κτιρίων.

Επικοινωνία

Τοποθεσία

© 2022 Mε επιφύλαξη παντός νόμιμου δικαιώματος